Nakkilan kuntaJULKIPANOILMOITUSMRL142§Rakennusvalvonta 21.9.2023 Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa 37§Mäki Anne MarielMäki Vesa Markus531-413-2-160 RUSKELASäkkimäentie 1929250 NAKKILAUusi rakennusSaunaLpanro 2023-32 Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 25.9.2023Tämä ilmoitus on julkipantu 22.9.2023 – 9.10.2023 ilmoitustaululle.

Nakkilan kunnan ympäristöinsinööri on 14.9.2023 antanut päätöksensä Nakkila Storage/Nakkilan Verstaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien peltocrosstapahtumaa.   NähtävilläoloPäätös on nähtävillä valitusajan 14.9.2023-23.10.2023 Nakkilan kunnan verkkosivuilla www.nakkila.fi. MuutoksenhakuPäätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 23.10.2023 Lisätietojen antajaYmpäristötarkastaja Sanna Kopra-Virtanen, p. 044 701 3336, sanna.kopra-virtanen@pori.fi Nakkilassa 14.9.2023

Päätösnro:    Etelä-Suomen aluehallintovirasto 220/2023 Hakija:          BASF Battery Materials Finland Oy Dnro:            ESAVI/16065/2022 Asia:              Akkumateriaalitehtaan ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Harjavalta. Korkeimman hallinto-oikeuden palauttama asia. Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 4.9.-11.10.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut-yksikkö kuuluttaa päätökset Lounais-Suomen vesistöalueiden (lueteltu kuulutuksessa) kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmista. Kuulutuksen liitteenä on 20 päätöstä. Suunnitelmat ovat voimassa toistaiseksi vuodesta 2023 alkaen. Alla on kuulutus ja kuulutuksen liitteet (20 päätöstä):

Lounais-Suomen aluetoimiston kutsuntakuulutus 2023 Kutsunnan ajasta ja paikasta ilmoitetaan kutsuntakuulutuksella, joka on nähtävillä Puolustusvoimien verkkosivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kutsuntoja sekä kutsuntojen ajan. Lue lisää:

Suunnitelmakartat: Koko katusuunnitelma on julkisesti nähtävillä 10 – 24.5.2023 välisen ajan Nakkilan kunnan teknisessä toimialassa, osoite Porintie 11, 29250 Nakkila. Nähtävilläolo on kunnan aukioloaikana ma – pe klo 09.00–15.00.

NAKKILAN KUNTA ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski 16.1.2023 KUULUTUS Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottamista, kiven louhintaa ja murskaus­ta varten Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy on 19.12.2022 saapuneella hakemuk­sella pannut vireille maa-aineksen ottamislupa- ja ym­pä­ristölupa-asian Nakkilan kun­nan Villilän kylässä sijait­sevan kiinteistön Villilä 531-417-1-127 määräalalla Villilä M601, 531-417-1-127-M601. Hakemus koskee maa-aineslu­paa kalliokivi­aineksen ottamiseen sekä ympäristö­lupaa kiven louhintaan ja […]

Biojätteen kompostoinnista tulee ilmoittaa vuoden 2023 alusta alkaen jätehuoltoviranomaiselle. Sähköinen kompostointi-ilmoituslomake löytyy Porin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta Lomakkeet – Porin kaupunki. Jos kompostoinnista ei ilmoiteta, jokainen keräyksen piiriin kuuluva kiinteistö liitetään biojätteen keräilyyn automaattisesti kesällä 2024. Kompostointi-ilmoitus tehdään myös haja-asutusalueella ja vapaa-ajankiinteistöillä tapahtuvasta kompostoinnista. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa. Lue lisää

Ilmoitus kuulutuksesta Vesilain mukainen lupahakemus Hakija Nakkilan kunta Dnro:t 1) ESAVI/38994/2022 2) ESAVI/49214/2022 Asiat 1) Vedenoton lisääminen Santamaan vedenottamosta, Kokemäki 2) Lammaisten vedenottamon luvan rauettaminen, Nakkila Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 11.1.–17.2.2023 osoitteessa 1) ESAVI/38994/2022 https://ylupa.avi.fi ja 2) ESAVI/49214/2022 https://ylupa.avi.fi, mistä […]

JÄTETAKSA PORIN SEUDUN JÄTEHUOLTOJAOSTON ALUEELLA 1.1.2023 ALKAEN Porin seudun jätehuoltojaosto valmistelee vuoden 2023 alussa voimaan tulevaa jätetaksaa. Taksa muodostuu kahdesta osasta: ekomaksuun ja sekajätteen aluekeräyspisteisiin liittyvästä sekä Hangassuon jätekeskukseen ja lajitteluasemiin liittyvästä taksanosasta. Ekomaksun osalta taksa koskee seuraavia kuntia: Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila. Aluekeräyksen osalta taksa koskee Lavian aluetta ja Porin […]