Nakkilan kuntaJULKIPANOILMOITUSMRL142§Rakennusvalvonta 3.4.2024 Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa 5§Viitasaari Markus Tapani MikaelAlsela Nina Pauliina531-401-6-47 ANOLAN JA KYRKHOLMIN YUusikuja 24529250 NAKKILAUusi rakennusOmakotitaloLupanro 2024-3 6§Fingrid Oyj531-405-10-3 LAMMAINENVoimalaitoksentie 6029250 NAKKILAUusi rakennusSähköasemaLupanro 531-2024-4 Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 5.4.2024Tämä ilmoitus on julkipantu 4.4.2024 – 17.4.2024 ilmoitustaululle

ILMOITUS KUULUTUKSESTA  Asia: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 27.3.2024 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on VARELY/1040/2024. Väylävirastolle annettu päätös koskee rata-alueen maaperän puhdistamista rata-alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtävien kunnostustöiden yhteydessä ja työn yhteydessä syntyvien haitta-ainepitoisten maiden käsittelyä Kokemäellä, Harjavallassa, Nakkilassa ja Ulvilassa kiinteistöillä 271-871-3-2, 79-871-1-1, 531-871-1-1, 531-871-3-1, 886-871-2-1. […]

Asia: Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu Kuulutus on nähtävillä 15.3.2024–17.6.2024. Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilta www.vesi.fi/trh sivuilla 15.3.2024 alkaen. Kuulemisasiakirjoja ovat: Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien tulvariskialueiksi Valtakunnallinen kuulemisasiakirja tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta, lähtökohdista ja tavoitteista Tausta-asiakirjoja ovat: tulvariskien alustavan arvioinnin tausta-asiakirjat (saatavilla […]

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen kunnat kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, mutta jotkut kunnat kuuluvat osaksi myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen (Salo, Somero). Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi.

Kuulutus on nähtävänä Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin, Siikaisten ja Ulvilan virallisilla ilmoitustauluilla 27.10.–1.12.2023. Mielipiteiden esittäminenKuntalaisille ja muille eri tahoille varataan mahdollisuus esittää mielipiteitä jätetaksaluonnoksesta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 1.12.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Porin kaupunki, Porin seudun jätehuoltojaosto, PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@pori.fi. Mielipiteissä tulee mainita asian diaarinumero PRIDno-2023-3603. Lisätiedot: […]

Ruskilantien reunassa uusitaan kunnan runkovesijohtojen venttiileitä. Tästä johtuen on vedenjakelussa keskeytyksiä 9.10.2023 klo 08.00 – 17.00 välisenä aikana. Vedenjakelu voidaan palauttaa aikaisemminkin. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa harmia. Pyrimme palauttamaan vedenjakelun mahdollisimman pian. Veden takaisin kytkemisen jälkeen saattaa vedessä ilmetä värihaittoja. Lisäksi putkistossa saattaa esiintyä ilmaa. Pyykinpesua kannattaa välttää heti katkon jälkeen. Tekninen työnjohtaja Jani Salo, puh. […]

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut-yksikkö kuuluttaa päätökset Lounais-Suomen vesistöalueiden (lueteltu kuulutuksessa) kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmista. Kuulutuksen liitteenä on 20 päätöstä. Suunnitelmat ovat voimassa toistaiseksi vuodesta 2023 alkaen. Alla on kuulutus ja kuulutuksen liitteet (20 päätöstä):

Lounais-Suomen aluetoimiston kutsuntakuulutus 2023 Kutsunnan ajasta ja paikasta ilmoitetaan kutsuntakuulutuksella, joka on nähtävillä Puolustusvoimien verkkosivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kutsuntoja sekä kutsuntojen ajan. Lue lisää:

Suunnitelmakartat: Koko katusuunnitelma on julkisesti nähtävillä 10 – 24.5.2023 välisen ajan Nakkilan kunnan teknisessä toimialassa, osoite Porintie 11, 29250 Nakkila. Nähtävilläolo on kunnan aukioloaikana ma – pe klo 09.00–15.00.

NAKKILAN KUNTA ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski 16.1.2023 KUULUTUS Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottamista, kiven louhintaa ja murskaus­ta varten Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy on 19.12.2022 saapuneella hakemuk­sella pannut vireille maa-aineksen ottamislupa- ja ym­pä­ristölupa-asian Nakkilan kun­nan Villilän kylässä sijait­sevan kiinteistön Villilä 531-417-1-127 määräalalla Villilä M601, 531-417-1-127-M601. Hakemus koskee maa-aineslu­paa kalliokivi­aineksen ottamiseen sekä ympäristö­lupaa kiven louhintaan ja […]