Riskinarviointi-yhteenveto

Viimeksi päivitetty 23.5.2022

Nakkilan kunnan talousveden riskienhallintasuunnitelma (Water Safety Plan, WSP) laadittiin vuonna 2021, Maailman terveysjärjestön suositteleman periaatteen mukaisesti. Työssä arvioitiin vedentuotantoketjun riskit, käytiin läpi käytössä oleva riskienhallinta-
toimenpiteet ja sovittiin uusista toimenpiteistä riskien hallitsemiseksi. WSP:tä päivitetään ja riskienhallinnan toimivuutta sekä uusien toimenpiteiden toteutumista seurataan osana Nakkilan kunnanvesihuoltolaitoksen toimintaa. Viimeksi riskinarviointia on päivitetty vuonna 2021.
Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskienhallintasuunnitelman 4.2.2022.
Talousveden laatua valvotaan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti ympäri vuoden.