Avustusten jakoperusteet

Viimeksi päivitetty 13.11.2018

Nakkilan kunnan tekninen valiokunta hyväksyy vuosittain yksityisteiden avustusten jakoperusteet. Yleisperustelujen mukaan kunnan avustus voidaan myöntää yksityistielle, joka on järjestäytynyt. Avustettavan tieosan pituuden on oltava vähintään 400 metriä. Kunta avustaa tietä ainoastaan ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan tien osalta.

Yksityistiet on jaettu 8:aan kunnossapitoluokkaan tien liikenteellisen merkittävyyden mukaan. Myös tien rakenteelliset seikat ja tierakenteen epäedulliset pohja- ja kuivatusolosuhteet pyritään huomioimaan kunnossapitoluokkaa määriteltäessä. Teiden kunnossapidon omavastuuosuudet ovat kunnossapitokustannuksista 25 %, jotka tiekunnan on osakkailta perittävä tieyksikkömaksuina. Merkittävänä avustuksen myöntämisperusteena on tien todellinen pituus. Yksikkömaksujen perimättä jättäminen on myös osoitus tiekunnan vakavaraisuudesta tai  kunnossapitoluokituksen tarkennustarpeesta. Mikäli tiekunnan varat vuoden lopun tilanteessa ylittävät tiekunnan rahantarpeesta yli kahden vuoden tarpeen, katsotaan se avustusta  vähentävänä seikkana 25 %:n verran tiekunnalta.