Seuraparlamentti ja muut kokoukset

Viimeksi päivitetty 8.4.2024

Nakkilan seuraparlamentti on perustettu neuvoa-antavaksi toimielimeksi syksyllä 2020. Seuraparlamentin tavoitteena on lisätä sekä yhdistysten välistä että yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä. Seuraparlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole päätösvaltaa kuntaorganisaatiossa. Parlamentin jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Seuraparlamentin kokousmuistiot tuodaan tiedoksi Nakkilan kunnan sivistysvaliokuntaan.

Toiminnan tavoitteena on kuntalaisnäkökulman tuominen päätöksentekoon, yhdistystoiminnan aseman vahvistaminen, hyvinvoinnin lisääminen kuntaan niin liikunnan kuin kulttuurinkin keinoin sekä voimavarojen keskittäminen yhteisiin tavoitteisiin ja tapahtumiin.

Säännöt

  • Seuraparlamentti koostuu parlamentista (=hallitus) ja foorumista (yhdistysillat keväällä ja syksyllä).
  • Parlamenttiin kuuluu 7 yhdistysten edustajaa.
  • Parlamentti kokoustaa 4-6 kertaa vuodessa + muu yhteistyö.
  • Foorumi kerran vuodessa. valitsee uudet yhdistysten edustajat kahden vuoden välein.
    • Foorumi kokoontunut ensimmäisen kerran 9.12.2020.
  • Seuraparlamentilla on puheenjohtaja, sihteeri sekä muu jäsenistö.
  • Kunnan edustajina parlamenttiin kuuluvat hyvinvointikoordinaattori. Lisäksi seuraparlamentti voi kutsua muilta toimialoilta tarvittaessa asiantuntijoita.
  • Seuraparlamentti kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita kokouksiin.
  • Seuraparlamentissa on jäseninä kaksi kunnan luottamushenkilöä.

Tiedotus

Seuraparlamentti viestii keskenään Teams-tiimin kautta. Esityslistat ja kokousmuistiot löytyvät tältä sivulta.

Jäsenet

Seuraparlamenttiin kuuluu kerrallaan seitsemän (7) seurajäsentä, jotka Foorumi on keskuudestaan valinnut.
Jäsenet ajalla 1.1.2023 – 31.12.2024

Liisa Hietaoja (liikunta- ja urheiluseura)
liisa.hietaoja@gmail.com

Virpi Luoma (liikunta- ja urheiluseura)
virpi.luoma@eura.fi

Anni Pohjala (nuorisoseura)
annihenriikka@hotmail.com

Annikki Tommila (kulttuuriseura)
annikki.tommila@gmail.com

Jukka Kim (eläkeläisjärjestöt)
elakkeensaajat.nakkila@gmail.com

Maria Lehmuskallio – Loula (hyväntekeväisyysjärjestöt)
Maria.Lehmuskallio@nakkila.fi

Marko Nieminen (muut)
marko.nieminen@jele.fi

Mika Isoniemi
mika.isoniemi@nakkila.fi

Linda Ahvenkoski
linda.ahvenkoski@nakkila.fi

Sari Ketola, hyvinvointikoordinaattori Nakkilan kunta
sari.ketola@nakkila.fi

Varajäsenet:

Miia Rantala, Hanna-Leena Puonti, Matti Ampio