Aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta

Kirjoitettu 11.1.2023

Ilmoitus kuulutuksesta Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Nakkilan kunta

Dnro:t

1) ESAVI/38994/2022

2) ESAVI/49214/2022

Asiat

1) Vedenoton lisääminen Santamaan vedenottamosta, Kokemäki

2) Lammaisten vedenottamon luvan rauettaminen, Nakkila

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 11.1.–17.2.2023 osoitteessa 1) ESAVI/38994/2022 https://ylupa.avi.fi ja 2) ESAVI/49214/2022 https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.