Kuulutus / Päätös tilapäistä melua aiheuttavasta ulkoilmakonsertista, Tmi Victor Aalto/Lohiranta Juhannus

Kirjoitettu 17.6.2024

Johtava ympäristöinsinööri on 17.6.2024 antanut päätöksensä koskien tilapäistä melua osoitteessa Siltatie 180, 29250 Nakkila. Ilmoitus koskee Lohiranta Juhannus ulkoilmakonserttitapahtumaa, joka alkaa 22.6.2024 klo 18:00 ja loppuu 23.6.2024 klo 01:30.

Nähtävilläolo

Päätös on nähtävillä valitusajan 17.6. – 24.7.2024 Nakkilan kunnan verkkosivuilla www.nakkila.fi.

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Tarkemmat valitusohjeet löytyvät päätöksen liitteenä. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 24.7.2024.

Lisätietojen antaja

Sanna Kopra-Virtanen, p. 044 701 3336, sanna.kopra-virtanen@nakkila.fi

Nakkilassa 17.6.2024