Nuorisovaltuusto

Viimeksi päivitetty 27.11.2023

Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin.

Nuorisovaltuustot voivat myös järjestää erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

NUVA 2023 toimintasäännöt

NUVA 2022 toimintasäännöt

Nakkilan nuorisovaltuusto 082022 – 082024

Hanna Liisa Hein (heinhannaliis@gmail.com)

Aatu Tuominen (tuominen177@gmail.com)

Ada Kares (ada.kares@gmail.com)

Aurea Brenes (aurea.brenes@edunakkila.fi)

Emilia Koskinen (emiliakoskinen3@icloud.com)

Elli-Maria Koivula (elli-maria.koivula@edunakkila.fi)

Heini Vuori (heini.vuori@live.com)

Iiris Uusila (uusilaiiris@gmail.com)

Jaakko Hämäläinen (jaakko.hamalainen@edunakkila.fi)

Manta Silosuo (manta.silosuo@edunakkila.fi)

Sandra Hein (sandrahein2007@gmail.com)

Minttu Hietaoja (minttu.hietaoja1@gmail.com)