Nuorisovaltuusto

Viimeksi päivitetty 8.10.2021

Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin.

Nuorisovaltuustot voivat myös järjestää erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Nuorisovaltuuston toimintasäännöt (.pdf)

Nakkilan nuorisovaltuustoon (2021) kuuluvat:  (Tulossa)