Ympäristönsuojelu

Viimeksi päivitetty 4.10.2021

Nakkilan teknisen valiokunnan ympäristötoimiala vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja maa-ainesviranomaisen tehtävistä sekä osallistuu kunnan maankäytön suunnitteluun ja ympäristöasioiden kehittämiseen. Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee myös vesilain mukaisia ojitusasioita, jätelain mukaisia valvonta-asioita ja vesihuoltolain mukaisia vesihuoltoverkoston liittymisasioita.

Lisätiedot

Nakkilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2020

Kuntalaisen ympäristöopas
Kertoo, miten arjen valinnoilla voi säästää ympäristöä.

Nakkilan taajamaosayleiskaavan luontoselvitys 2010

Nakkilan kunnassa on ollut valtuuston päättämä ilmasto-ohjelma vuodesta 2008 lähtien. Siinä asetetaan kunnan eri toimialoille ilmastotavoitteita, joiden toteutumista seurataan ja raportoidaan valtuustolle kahden vuoden välein. Nakkilan ilmastopäivitysraportti 2019.

Satakunnan kuntien kasvihuonekaasupäästöjen kehitys, päivitetty vuoden 2020 lopussa.