Ympäristönsuojelu

Viimeksi päivitetty 4.1.2021

Nakkilan teknisen valiokunnan ympäristötoimiala vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja maa-ainesviranomaisen tehtävistä sekä osallistuu kunnan maankäytön suunnitteluun ja ympäristöasioiden kehittämiseen. Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee myös vesilain mukaisia ojitusasioita, jätelain mukaisia valvonta-asioita ja vesihuoltolain mukaisia vesihuoltoverkoston liittymisasioita.

Lisätiedot

Kuntalaisen ympäristöopas
Kertoo, miten arjen valinnoilla voi säästää ympäristöä.

Nakkilan taajamaosayleiskaavan luontoselvitys 2010

Nakkilan kunnassa on ollut valtuuston päättämä ilmasto-ohjelma vuodesta 2008 lähtien. Siinä asetetaan kunnan eri toimialoille ilmastotavoitteita, joiden toteutumista seurataan ja raportoidaan valtuustolle kahden vuoden välein. Nakkilan ilmastopäivitysraportti 2019.

Satakunnan kuntien kasvihuonekaasupäästöjen kehitys, päivitetty vuoden 2020 lopussa.