Ympäristönsuojelu

Viimeksi päivitetty 13.11.2018

Nakkilan teknisen valiokunnan ympäristötoimiala vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja maa-ainesviranomaisen tehtävistä sekä osallistuu kunnan maankäytön suunnitteluun ja ympäristöasioiden kehittämiseen. Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee myös vesilain mukaisia ojitusasioita, jätelain mukaisia valvonta-asioita ja vesihuoltolain mukaisia vesihuoltoverkoston liittymisasioita.

Lisätiedot

Kuntalaisen ympäristöopas
Kertoo, miten arjen valinnoilla voi säästää ympäristöä.

Nakkilan taajamaosayleiskaavan luontoselvitys 2010_

Nakkilan kunnassa on ollut valtuuston päättämä ilmasto-ohjelma vuodesta 2008 lähtien. Siinä asetetaan kunnan eri toimialoille ilmastotavoitteita, joiden toteutumista seurataan ja raportoidaan valtuustolle kahden vuoden välein. Tuoreimpaan raporttiin tästä.

Nakkilan energiantuotanto ja -kulutus sekä kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2014 (julkaistu 17.3.2017)