Nuorisopalvelut

Viimeksi päivitetty 24.11.2022

Nuorisotyö ja –politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee, paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja –toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Sataedu, kysely