Nuorisopalvelut

Viimeksi päivitetty 8.4.2024

Nuorisotyö ja –politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee, paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja –toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Sini Koivula, 044 7475 984
Nuoriso-ja vapaa-aikapalveluiden suunnittelija

Linda Kekki,  044 7475 915
Nuoriso-ohjaaja

Alisa Leinonen, 044 7475 990
Nuoriso-ohjaaja/hanketyöntekijä

Miamaija Kurtakko, 044 7475 918
Etsivä nuorisotyöntekijä