KUULUTUS, JÄTETAKSA PORIN SEUDUN JÄTEHUOLTOJAOSTON ALUEELLA 1.1.2024 ALKAEN

Kirjoitettu 27.10.2023

Kuulutus on nähtävänä Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin, Siikaisten ja Ulvilan virallisilla ilmoitustauluilla 27.10.–1.12.2023.

Mielipiteiden esittäminen
Kuntalaisille ja muille eri tahoille varataan mahdollisuus esittää mielipiteitä jätetaksaluonnoksesta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 1.12.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Porin kaupunki, Porin seudun jätehuoltojaosto, PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@pori.fi. Mielipiteissä tulee mainita asian diaarinumero PRIDno-2023-3603.

Lisätiedot: jätehuollon suunnittelija Pauliina Hakala, p. 044 701 3332, jatehuoltojaosto@pori.fi