Harrastamisen Nakkilan mallin harrastukset

Viimeksi päivitetty 21.12.2023

Harrastamisen Nakkilan malli – harrastuksia iltapäiviin

Huom! lapset voivat osallistua mihin kerhoon tahansa, ei ole koulusidonnainen!

ILMOITTAUMISET (Linkki ohjautuu toiselle sivustolle): 

https://nakkila.asio.fi/onlinekalenteri/nakkila-tapahtuma/index.php?jn=HAR&cat=Ilmoittaudu+harrastuksiin. Ilmoittautumislinkki löytyy myös somekanavilta.

Kerhokausi alkaa syyskuussa (25.9. – 17.12) 2023 ja jatkuu aina huhtikuun loppuun (8.1  – 30.4 )2024. Ryhmät ovat samat koko lukukauden, paikkoja voi toki vapautu kauden aikana. Vapaista paikoista voi kysyä sari.ketola@nakkila.fi. 

Nakkilan kunta sai aluehallintovirastolta tukea lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämiseen. Harrastamisen Nakkilan malli -hankkeen tavoitteena on edistää 1.–9. -luokkalaisten hyvinvointia, vähentää yksinäisyyttä ja mahdollistaa harrastustoiminta perheen varallisuudesta riippumatta. Harrastustoiminnalla on todettu olevan suojaava vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin. Toiminta sijoittuu koulupäivän yhteyteen, jolloin harrastuksen aloittaminen ja siihen sitoutuminen on lapselle ja nuorelle helpompaa.

Nakkilan koulujen oppilailta on kerätty harrastustoiveita ja näiden toiveiden pohjalta on suunniteltu tulevan kouluvuoden yhteyteen eri harrastuskerhoja ja harrastustoimintaa. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus. Nakkilan mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Nakkilan harrastamisen malli -hankkeessa toteutetaan kuntastrategian mukaista toimintaa: Jokaisella harrastus, eniten harrastustoimintaa Suomessa. Tavoitteena on löytää ne lapset ja nuoret, joilla ei vielä ole mitään harrastusta ja ohjata heitä löytämään harrastemahdollisuuksista heille se mieluisin. Tarkoituksena on järjestää mahdollisimman monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia ja yhtenä kerhomuotona tuleekin toimimaan kokeileva kerho, jossa lapsi tai nuori pääsee tutustumaan moneen eri harrastukseen.

Kerhot ja harrastustoiminta järjestetään koulujen, järjestökentän, yritysten ja sivistystoimen yhteistyönä. Hanketta koordinoi hyvinvointikoordinaattori Sari Ketola.