KUULUTUS Jätetaksa Porin seudun jätehuoltojaoston alueella 1.1.2023 alkaen

Kirjoitettu 12.10.2022

JÄTETAKSA PORIN SEUDUN JÄTEHUOLTOJAOSTON ALUEELLA 1.1.2023 ALKAEN

Porin seudun jätehuoltojaosto valmistelee vuoden 2023 alussa voimaan tulevaa jätetaksaa. Taksa muodostuu kahdesta osasta: ekomaksuun ja sekajätteen aluekeräyspisteisiin liittyvästä sekä Hangassuon jätekeskukseen ja lajitteluasemiin liittyvästä taksanosasta.

Ekomaksun osalta taksa koskee seuraavia kuntia: Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila. Aluekeräyksen osalta taksa koskee Lavian aluetta ja Porin saarikiinteistöjä. Hangassuon jätekeskuksen jätemaksujen perusteella määräytyy koko toimialueen kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon sekajätekeräyksen käsittelymaksun osuus.

Merkittävimmät muutokset
• Hangassuon jätekeskuksessa vastaanotettavan poltettavan sekajätteen jätemaksua esitetään korotettavaksi 15 € tonnia (alv 0%) kohden. Tämä tarkoittaisi yksittäisellä kiinteistöllä noin 5 % korotusta jäteastian tyhjennysmaksuun.
• Ekomaksu laskisi 5-9 asunnon kiinteistöillä 24,50 eurosta 16,00 euroon, johtuen näille kiinteistöille tulevasta uudesta pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteesta. Vastaavasti isoimpien kiinteistöiden ekomaksu nousisi 14,00 eurosta 16,00 euroon.
• Kotitalouksien suurten jätteiden noutopalvelu ja uusia jätelajeja lisättäisiin jätetaksaan.

Jätetaksaluonnos on nähtävillä kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla ja Porin kaupungin internetsivuilla https://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset.

Mielipiteiden esittäminen
Kuntalaisille ja muille eri tahoille varataan mahdollisuus esittää mielipiteitä jätetaksaluonnoksesta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 10.11.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Porin kaupunki, Porin jätehuoltojaosto, PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@pori.fi. Mielipiteissä tulee mainita asian diaarinumero PRIDno-2022-4800.

Lisätiedot: vs. jätehuollon suunnittelija Pauliina Hakala, p. 044 701 3332, jatehuoltojaosto@pori.fi .

Kuulutus pidetään nähtävänä Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Porin, Siikaisten ja Ulvilan virallisilla ilmoitustauluilla 12.10.–10.11.2022.

 

Alla on linkit kuulutukseen ja siihen liittyvään aineistoon.

Kuulutus_jätetaksa

Jätetaksa_ekomaksu ja Lavia

Jätetaksa_Hangassuo ja lajitteluasemat