Perusopetus

Viimeksi päivitetty 24.1.2023

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen tavoitteet määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ja sen perusteella laaditussa Nakkilan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmassa sekä koulujen vuosisuunnitelmissa. Perusopetus on maksutonta ja se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden.

Nakkilan kunnassa toimii neljä peruskoulua, jotka antavat opetusta vuosiluokille 1-6. Nakkilan yhteiskoulu antaa opetusta vuosiluokille 7-9.

Alakoulut:

Kirkonseudun koulu

Tattaran koulu

Viikkalan koulu

Yläkoulu:

Nakkilan yhteiskoulu