Varhaiskasvatuksen aloitus

Viimeksi päivitetty 16.5.2024

Hyvä lapsen huoltaja! Teillä on alkamassa uusi ja mielenkiintoinen elämänvaihe, sillä varhaiskasvatuksen aloitus on tullut ajankohtaiseksi perheessänne!

Ennen hoitopaikassa aloittamista teidän on täytettävä varhaiskasvatushakemus eDaisyssa. Hakemus on tehtävä neljä kuukautta ennen hoidon aloitusta. Esimerkiksi, jos toiveenanne on aloittaa lapsen varhaiskasvatustaival elokuussa, hakemuksen on oltava tehtynä viimeistään saman vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Nakkilan kunnan varhaiskasvatukseen on jatkuva haku, eli voitte tehdä hakemuksenne heti, kun tiedätte milloin lapsenne tarve varhaiskasvatukseen alkaa. Jos lapsi tarvitsee äkillisesti varhaiskasvatuspaikan huoltajan työllistymisen tai opiskelujen aloituksen vuoksi, hakemus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon aloitusta.

Varhaiskasvatuspaikka

Nakkilan kunnassa on kuusiosastoinen päiväkoti, päiväkoti Kuperkeikka sekä neljä perhepäivähoitajaa. Hakuvaiheessa voitte osoittaa toiveenne ensisijaisesta sijoituspaikasta, jonka pyrimme huomioimaan lapsen hoitopaikkasijoitusta tehtäessä.

Kun lapsenne hoidon aloitus lähenee, päiväkodinjohtaja tekee sijoituspäätöksen hoitopaikasta lapsellenne. Saatte sijoituksesta ja päätöksestä tiedon eDaisyssa sekä sähköpostilla.

Kun lapsellanne on päätös varhaiskasvatuspaikasta, ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja tai perhepäivähoitaja on teihin yhteydessä ja sopii tutustumis- sekä aloitusajankohdasta.

Varhaiskasvatuspaikkaan tutustuminen

Ensimmäisellä tutustumiskäynnillä varhaiskasvatuspaikkaan täytetään lapsesta varhaiskasvatussopimus. Samalla sovitaan lapsen hoitoajoista ja mahdollisista säännöllisistä vapaapäivistä. Vanhemmat voivat kertoa lapsen tavoista ja tottumuksista. Tässä vaiheessa on tärkeää, että kerrotte myös mahdollisista erityistarpeista tai asioista, joita ryhmän kasvattajien on hyvä tietää heti hoidon alkaessa.

Tutustumiskäynnillä on hyvä sopia tutustumisen jatkosta. Monesti lapselle sopii parhaiten se, että hän tottuu paikkaan pikku hiljaa. Voitte käydä esimerkiksi kolmena aamupäivänä tutustumassa varhaiskasvatuspaikkaan.

Ensimmäisellä kerralla yhdessä huoltajien kanssa, toisella kerralla pienen hetken ilman huoltajaa ja kolmannella kerralla lapsi voi olla esim. aamupäivän toiminnan ajan tutustumassa päiväkotiin / perhepäivähoitoon. Tutustumiselle paras ajankohta on yleensä aamupäivisin klo 9-11 välinen aika. Huomioittehan, että tutustumiskäynteihin ei kuulu ateriat.

Lue lisää Päiväkoti Kuperkeikan käytänteistä ”Tervetuloa Päiväkoti Kuperkeikkaan” -esitteestä.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Kun lapsen ryhmän henkilökunta on tutustunut lapseen riittävästi, sovitaan huoltajien kanssa yhteinen aika lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekoon. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan noin kaksi-kolme kuukautta hoidon aloituksen jälkeen. Suunnitelma laaditaan Wilma:an, johon saatte tunnukset päiväkodin varajohtajalta hoidon alkaessa.

Tukea varhaiskasvatuksen aloitukseen

Löydät Mannerheimin lastensuojeluliiton sivulta oppaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä. Oppaassa on hyviä käytännön vinkkejä arkeen ja tietoa päiväkodin toiminnasta. Lue lisää https://www.mll.fi/vanhemmille/vinkkeja-lapsiperheen-arkeen/lapsi-aloittaa-paivahoidon/

Lisätietoja antavat

Päiväkodinjohtaja, perhepäivähoidon ohjaaja Merja Järvinen 044 7475 871

Palvelusihteeri (perhepäivähoito) Eija Leskinen 044 7475 850

Hallintosihteeri Miia Vikman 050 4081062

Hallintosihteeri Johanna Hasa-Ruuskanen 044 7475 916

Päiväkoti Kuperkeikan varajohtaja (esim. Wilma-tunnukset) Riikka Kurru 044 7475 828