Strategia ja talous

Viimeksi päivitetty 8.1.2024

Talous- ja strategia -osioon on koottu tietoa kunnan taloudesta ja toiminnasta, edellisen vuoden tilinpäätöksestä ja tulevan vuoden talousarviosta sekä toiminnan ja talouden seurantatietoja.

Kuntastrategia on kuvaus painotuksista ja tavoitteista, joita valtuusto pitää tärkeimpinä. Se sisältää keskeiset viestit Nakkilan kehittämiselle ja on perusta kunnan johtamiselle.

Talousarvio on kunnan varainhoitoa koskeva suunnitelma, jonka valtuusto hyväksyy talousarviovuodelle ennen edellisen vuoden loppua. Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toiminnan ja talouden seurantaa tehdään talousraportoinnin, kuten tilinpäätösennusteiden, strategiaraportoinnin ja henkilöstötilinpäätösten avulla.

Kuntastrategia (.pdf)
Hallintosääntö 1.2.2022 alkaen (.pdf)
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (.pdf)
Konserniohje 1.1.2024 alkaen (.pdf)
Tilinpäätos ja toimintakertomus 2022 (.pdf)

Tilintarkastuskertomus 2022 (.pdf)
Arviointikertomus 2022 (.pdf)