Jätehuolto

Viimeksi päivitetty 5.1.2023

Jätepulmissa ota yhteyttä jäteneuvojiin. Jäteneuvojat tavoitat Porin kaupungin ympäristövirastosta. He palvelevat asukkaita jätehuollon kiemuroissa ja vierailevat kouluissa, päiväkodeissa ja asukasyhdistysten kokouksissa kertomassa kompostoinnista*, lajittelusta ja kierrättämisestä.

www.pori.fi/asuminen-ja-ymparisto/jatteet-ja-kierratys/jateneuvonta

Porin seudun jätehuoltojaosto

Porin seudun jätehuoltojaosto on Porin, Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Siikaisten ja Ulvilan yhteistyötoimielin, joka hoitaa jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät.

Porin seudun jätehuoltojaosto päättää asukkailta perittävästä ekomaksusta. Jätehuoltojaostolta voi anoa lupaa poiketa jätehuoltomääräyksistä, esimerkiksi kun naapurit käyttävät yhteistä sekajäteastiaa tai kun ruokajäte kompostoidaan* ja sekajäteastian tyhjennyskertoja halutaan vähentää. Lisätietoa tästä

Keväisin joka kotiin lähetettävässä JäteVaakku-tiedotuslehdessä kerrotaan jätehuollon järjestelyistä ja keräysaikatauluista kunnissa. JäteVaakku kannattaa säilyttää seuraavaan ilmestymiseen saakka, jotta tieto jätteiden vastaanottopaikoista ja aukioloajoista on aina käytettävissä.

Tietoa ekomaksusta

Eko-maksua vastaan kotitaloudet saavat käyttää kunnan alueella järjestettyjä jätehuoltopalveluja. Ekomaksulla katetaan kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanotto- ja käsittelymenot, alueellisten hyötyjätepisteiden sekä kierrätyskeskuksen ja jäteneuvonnan menot.

Ekomaksu

Porin seudun alueelliset jätehuoltomääräykset
Jätehuoltomääräykset 

Kunnan oman kaatopaikan käyttö on loppunut. Vuoden 2001 alusta jätteet on kuljetettu Hangassuon jätekeskukseen.

Porin seudun jätetaksa – jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.7.2019 alkaen

*Jätelaki on muuttunut kompostoinnin osalta vuoden 2023 alusta. Kompostin ylläpitäjän tulee ilmoittautua kompostointirekisteriin. Lue lisää tästä artikkelista (ohjaudut toiselle sivulle).