Etsivä nuorisotyö

Viimeksi päivitetty 14.10.2021

Etsivä nuorisotyö Nakkilassa.

Sinä 15–29-vuotias nuori, etsivä nuorisotyö auttaa selkiyttämään elämäntilannettasi ja tulevaisuudensuunnitelmiasi. Yhdessä etsitään ratkaisuja mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos esim.

  • kotoa lähteminen ja asioiden hoitaminen tuntuu vaikealta
  • olet ilman työ- tai opiskelupaikkaa
  • etsit tekemistä arkeen
  • opintosi ovat keskeytyneet tai pohdit keskeyttämistä
  • tarvitset apua itsenäistymiseen ja oman asunnon hankintaan
  • etsit sopivaa palvelua

Etsivään nuorisotyöhön voi olla yhteydessä esim. suoralla kontaktilla, puhelimitse, sähköpostilla tai uuden https://yhteysetsivaan.fi/ -palvelun kautta. Etsivä nuorisotyö on aina maksutonta, luottamuksellista, ja perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toimintaa ohjaa nuorisolaki.

Valtakunnallinen yhteydenottojärjestelmä https://yhteysetsivaan.fi/ on maksuton palvelu, jonka avulla nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen sähköinen luovuttaminen nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön on tietoturvallista, sujuvaa, nopeaa, toimivaa ja vastaa tietosuoja-asetuksia ja saavutettavuusdirektiivin säännöksiä. Palvelun tarkoitus on välittää nuorisolaissa (1285/2016) mainittujen viranomaisten, nuoren itsensä ja muiden nuorten kanssa toimivien tahojen yhteydenottopyyntö sähköisesti nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni apua ja tukea tarvitseva nuori pääsee viipymättä palvelujen ja muun tuen piiriin ja nuorten osallisuutta voidaan lisätä ja syrjäytymistä vähentää.
Nuoren kanssa toimivat tahot, kuten nuoren huoltaja tai sukulainen, rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön edustaja tai muut nuorten harrastustoimintaa tarjoavat yhteisöt, jotka arvioivat nuoren olevan etsivän nuorisotyön tarpeessa, voivat tehdä yhteydenottopyynnön nuoren suostumuksella. Nuorten kanssa toimivan tahon on kerrottava nuorelle yhteydenottopyynnöstä sopivin tavoin ennen sen lähettämistä. Nuori voi myös itse ilmoittaa omat yhteystietonsa ja pyytää näin apua ja tukea etsivältä nuorisotyöltä.
Lisätietoa järjestelmästä ja ohjeita sen käyttämisestä löytyy: https://yhteysetsivaan.fi/tietoa-palvelusta-ja-yhteystiedot

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Etsivä Nuorisotyöntekijä Nakkila Miamaija https://www.facebook.com/etsivanakkila

etsivanakkila https://www.instagram.com/etsivanakkila/