Metsätilat

Viimeksi päivitetty 13.11.2018

Nakkilassa on kunnan omistamaa metsää n. 470 ha. Teemme yhteistyötä metsien
hoidossa Metsänhoitoyhdistys Karhun kanssa.

Kunnan metsien hoito- ja hakkuutoimenpiteet suoritetaan pääsääntöisesti laaditun
metsäsuunnitelman pohjalta. Kunnassa voimassa oleva metsäsuunnitelma on UPM-
Kymmene Oyj:n metsäasiantuntijoiden laatima ja se on voimassa aina vuoteen 2026.

Metsätiloista vastaavana henkilönä kunnassa toimii rakennusmestari Teemu
Harjunen.