Metsätilat

Viimeksi päivitetty 8.10.2021

Nakkilassa on kunnan omistamaa metsää n. 470 ha. Teemme yhteistyötä metsien
hoidossa Metsänhoitoyhdistys Karhun (siirryt toiselle sivustolle) kanssa.

Kunnan metsien hoito- ja hakkuutoimenpiteet suoritetaan pääsääntöisesti laaditun
metsäsuunnitelman pohjalta. Kunnassa voimassa oleva metsäsuunnitelma on UPM-
Kymmene Oyj:n metsäasiantuntijoiden laatima ja se on voimassa aina vuoteen 2026.

Metsätiloista vastaavana henkilönä kunnassa toimii rakennusmestari Teemu
Harjunen.