Oppilas- ja opiskeluhuolto

Viimeksi päivitetty 13.10.2021

Oppilas- ja opiskeluhuollon piiriin kuuluvat lapset ja nuoret esiopetuksesta lukioon. Oppilas- ja opiskelijahuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Laadukkaan oppilas- ja opiskelijahuollon toteutuminen edellyttää niin moniammatillista kuin kotien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltoa toteutetaan oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisesti ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.