Kunnan hankinnat

Viimeksi päivitetty 19.1.2021

Kunta on julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) tarkoittama hankintayksikkö. Kunnan tekemiin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia. Laissa tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa laissa säädetetyllä tavalla. Kansallinen kynnysarvo koskien tavarahankintoja, palveluhankintoja ja suunnittelukilpailuita on 60 000 € (alv. 0 %). Muut kynnysarvot löytyvät hankintalain 25 §:stä.

Jos hankintayksikön tekemä hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, kyse on ns. pienhankinnasta. Myös pienhankinnoissa hankinta tulee toteuttaa siten, että hankintalaissa mainittuja yleisiä julkisten hankintojen periaatteita – syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu, avoimuus ja suhteellisuus – noudatetaan. Nakkilan kunnan hankintaohje on luettavissa tästä  ja pienhankintojen oikaisuvaatimus ohje luettavissa tästä.

Teknisen toimialan hankintakalenteri vuodelle 2021 on luettavissa tästä.

 

Suomen hankintayksiköiden hankinnat ilmoitetaan Hilma-palveluun, linkki tässä.

Satakunnan alueen pienhankinnat löytyvät Pienhankintapalvelusta, linkki tässä.