Kunnan hankinnat

Viimeksi päivitetty 17.1.2023

Kunta on julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) tarkoittama hankintayksikkö. Kunnan tekemiin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia (siirryt toiselle sivustolle) . Laissa tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa laissa säädetetyllä tavalla. Kansallinen kynnysarvo koskien tavarahankintoja, palveluhankintoja ja suunnittelukilpailuita on 60 000 € (alv. 0 %). Muut kynnysarvot löytyvät hankintalain 25 §:stä.

Jos hankintayksikön tekemä hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, kyse on ns. pienhankinnasta. Myös pienhankinnoissa hankinta tulee toteuttaa siten, että hankintalaissa mainittuja yleisiä julkisten hankintojen periaatteita – syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu, avoimuus ja suhteellisuus – noudatetaan. Nakkilan kunnan hankintaohje on luettavissa tästä (pdf)  ja  pienhankintojen oikaisuvaatimusohje luettavissa tästä. (pdf)

Teknisen toimialan hankintakalenteri vuodelle 2023 on luettavissa tästä. (pdf)

Suomen hankintayksiköiden hankinnat ilmoitetaan Hilma-palveluun, linkki hankintailmoituksiin tässä.

Satakunnan alueen pienhankinnat löytyvät Pienhankintapalvelusta, linkki pienhankintapalveluun tässä.