Tarjouspyynnöt – HILMA

Viimeksi päivitetty 6.5.2019

TIETOA KUNNAN HANKINTAMENETTELYSTÄ JA HANKINNOISTA

Kunta on julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) tarkoittama hankintayksikkö. Kunnan tekemiin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia.

Kansallinen kynnysarvo on 60.000 € (alv. 0 %). Muut kynnysarvot löytyvät hankintalain 15 ja 16 §:istä.

Jos hankintayksikön tekemä hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, kyse on ns. pienhankinnasta. Myös pienhankinnoissa hankinta tulee toteuttaa siten, että hankintalaissa mainittuja yleisiä julkisten hankintojen periaatteita – syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu, avoimuus ja suhteellisuus – noudatetaan

Nakkilan kunnan pienhankintaohje

Pienhankintojen oikaisuvaatimusohje