Perhepäivähoito

Viimeksi päivitetty 13.2.2024

Nakkilassa perhepäivähoito toimii kunnan eri alueilla. Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikka on hoitajan oma koti, jossa hän kasvaa ja oppii toimimaan eri ikäisten lasten kanssa.  Pienessä ryhmässä lapsi hyväksytään omana itsenään ja hänelle annetaan huomiota ja läheisyyttä.  Toiminnan lähtökohtana on leikki ja leikin avulla oppiminen. Perhepäivähoitaja huomioi mahdollisuuksien mukaan vanhempien toiveita ja niistä keskustellaan avoimesti.

Perhepäivähoitajia on tällä hetkellä neljä, joista yksi työskentelee työparin kanssa. Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla neljä kokopäivähoidossa olevaa lasta.

Perhepäivähoidossa käytetään seuraavaa päiväohjelmaa:

8.00-9.00     Aamupala

8.30-9.30     Leikkiä

9.30-10.30   Ulkoilua

11.00-12.00 Lounas

12.00-14.00 Päivälepo/hiljainen hetki/satuhetki

14.00-14.30 Välipala

14.30-          Leikkiä, Ulkoilua

Päiväohjelma on ohjeellinen. Perhepäivähoidon päiväohjelma riippuu mm. ryhmän koosta, ikäjakaumasta ja hoitajan omista käytänteistä.

Huomioitavaa on että perushoitoon kuluva aika on suurempi, mitä pienemmistä lapsista on kyse. Tärkeää on miten perushoidon eri tilanteet toteutetaan. Haluamme että lapsi saa hyviä kokemuksia ja iloa niissä tavallisissa joka päivä toistuvissa tilanteissa.  Arjen toistoissa lapsi oppii – rutiinit luovat turvallisuutta.

Perushoitoon kuuluvat ruokailu, ulkoilu, päivän lepohetki, puhtaus, siisteys, pukeutumis- ja riisumistilanteet, päivähoitoon tuleminen, kotiin lähteminen.

Perhepäivähoidossa kaikki sujuu hienosti ja lapset viihtyvät.

 

Lisätietoa perhepäivähoidosta antavat

Perhepäivähoidon ohjaaja, päiväkodinjohtaja

Merja Järvinen 044 7475 871

Palvelusihteeri (asiakasmaksut ja laskutus)

Eija Leskinen 044 7475 850

Päiväkoti Kuperkeikan varajohtaja (Wilma-tunnukset)

Riikka Kurru 044 7475 828

Valokuvat: PPH Vilske