Perhepäivähoito

Viimeksi päivitetty 23.8.2023

Nakkilassa perhepäivähoito toimii kunnan eri alueilla. Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikka on hoitajan oma koti, jossa hän kasvaa ja oppii toimimaan eri ikäisten lasten kanssa.  Pienessä ryhmässä lapsi hyväksytään omana itsenään ja hänelle annetaan huomiota ja läheisyyttä.  Toiminnan lähtökohtana on leikki ja leikin avulla oppiminen. Perhepäivähoitaja huomioi mahdollisuuksien mukaan vanhempien toiveita ja niistä keskustellaan avoimesti.

Perhepäivähoitajia on tällä hetkellä neljä. Kunta varaa perhepäivähoitajalta tarpeen mukaan hoitopaikkoja, joko yli tai alle 5 h hoitopaikkoja. Paikkavarauksissa toimitaan varhaiskasvatuslain puitteissa. Hoitopaikat eivät ole lapsikohtaisia vaan samaa paikkavarausta voi käyttää useampikin lapsi, kun heidän hoitoaikansa ovat eri aikaan. Yhdeltä hoitajalta voidaan varata enintään 4 yli 5 tunnin paikkaa ja yksi alle 5 tunnin paikka. Perhepäivähoito on hyvä vaihtoehto alle 3-vuotiaille lapsille.

Perhepäivähoidossa käytetään seuraavaa päiväohjelmaa:

8.00-9.00     Aamupala

8.30-9.30     Leikkiä

9.30-10.30   Ulkoilua

11.00-12.00 Lounas

12.00-14.00 Päivälepo/hiljainen hetki/satuhetki

14.00-14.30 Välipala

14.30-          Leikkiä, Ulkoilua

Päiväohjelma on ohjeellinen. Perhepäivähoidon päiväohjelma riippuu mm. ryhmän koosta, ikäjakaumasta ja hoitajan omista käytänteistä.

Huomioitavaa on että perushoitoon kuluva aika on suurempi, mitä pienemmistä lapsista on kyse. Tärkeää on miten perushoidon eri tilanteet toteutetaan. Haluamme että lapsi saa hyviä kokemuksia ja iloa niissä tavallisissa joka päivä toistuvissa tilanteissa.  Arjen toistoissa lapsi oppii – rutiinit luovat turvallisuutta.

Perushoitoon kuuluvat ruokailu, ulkoilu, päivän lepohetki, puhtaus, siisteys, pukeutumis- ja riisumistilanteet, päivähoitoon tuleminen, kotiin lähteminen.