Koulupsykologi

Viimeksi päivitetty 13.10.2021

Koulupsykologin työn tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä koulunkäynnin tukeminen. Koulupsykologin työ painottuu oppimisvaikeuksien ja muiden kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijöiden sekä tuen tarpeiden tunnistamiseen, tutkimiseen ja tukemiseen. Koulupsykologi toimii myös koulujen oppilashuoltoryhmien jäsenenä.

Oppilasta koskevan huolen voivat ottaa esille oppilas itse, vanhemmat, opettaja, kouluterveydenhuolto tai muut yhteistyökumppanit. Työskentely tapahtuu yhteistyössä perheen ja koulun kanssa. Koulupsykologin palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.