Vaalit

Viimeksi päivitetty 21.5.2021

Kuntavaalit

Vaalipäivä oli alun perin 18. huhtikuuta 2021, mutta eduskunta päätti maaliskuussa 2021 siirtää vaaleja koronaviruspandemian vuoksi.

Kuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Vuoden 2017 kuntavaaleista lähtien kuntavaalit järjestetään huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Uudet valtuustot aloittavat toimintansa kesäkuussa. Kuntavaalit järjestetään seuraavan kerran vuonna 2021 seuraavasti:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä 9.3.2021 4.5.2021
  • ehdokasasettelun vahvistaminen 18.3.2021 14.5.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
  • ennakkoäänestys kotimaassa 7.–13.4.2021 26.5–8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla 7.–10.4.2021 2.–5.6.2021
  • (vaalipäivä 18.4.2021) 13.6.2021
  • tulosten vahvistaminen 21.4.2021 16.6.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- sekä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Kotiäänestystä haluavien on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16:00.

Koronaepidemian aikana taartuntatautilääkärin karanteeniin määrääämä henkilö voi halutessaan ilmoittautua kotiäänestykseen.

Nakkilan keskusvaalilautakunnan osoite on Nakkilan kunnanvirasto, Porintie 11, 29250 Nakkila, puh. 044 747 5809, sähköposti elina.lehtonen@nakkila.fi

 

Satakuntaliitto on kerännyt uusille nettisivuilleen kuntavaaliehdokkaille tietopaketin. Se löytyy osoitteesta: https://satakunta.fi/kuntavaaliehdokkaiden-infomateriaalit/

Satakuntaliiton kuntavaaliehdokkaiden infotilaisuus järjestetään Teamsin välityksellä ti 11.5.2021 klo 17:30-19.

 

Eduskuntavaalit

Kansanedustajat valitaan  joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, jollei pääsiäisestä muuta johdu. Seuraavaksi eduskuntavaalit toimitetaan vuonna 2023.

Europarlamenttivaalit

Euroopan parlamentti on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Seuraavat vaalit toimitetaan 2024.

Presidentinvaali

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Seuraava presidentinvaali toimitetaan 2024.

Tietoa vaaleista tästä.
Ohjeita äänestäjille tästä tästä.