Vaalit

Viimeksi päivitetty 3.5.2019

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 26.5.2019 klo 9–20.

Europarlamenttivaalein äänestyspaikka on:
Nakkila-Luvian Osuuspankki, kokoushuone, Porintie 4.

Vaalipäivänä äänestämien on mahdollista ainoastaan äänioikeutetulle postitse toimitetussa ilmoituskortissa merkityssä äänestyspaikassa.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.

Mukana tulee ehdottomasti olla kuvallinen henkilöllisyystodistus, esim. ajokortti, henkilökortti tai passi.

Ennakkoäänestys 15.–21.5.2019:
Nakkila-Luvian Osuuspankki, kokoushuone, Porintie 4
15.–17.5. klo 10–18
18.–19.5. klo 10–16
20.–21.5. klo 10–18

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon oman valintansa mukaan missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Kotiäänestys:

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotona. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetun lain (937/2005) mukainen omaishoitaja.

Kotiäänestykseen haluavan on tehtävä siitä ilmoitus viimeistään 14.5.2019 ennen klo 16 joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.

Nakkilan keskusvaalilautakunnan osoite on Porintie 11, 29250 Nakkila, puhelin 044 747 5809.

Vaalit
ohjeita äänestäjälle