Vaalit

Viimeksi päivitetty 14.1.2022

Aluevaalit

Aluevaalit toimitetaan varsinaisena vaalipäivänä 23.1.2022 klo 9.00–20.00

Ennakkoäänestys toimitetaan 12.–18.1.2022
12.–14.1.2022 klo 10.00–18.00
15.–16.1.2022 klo 9.00–15.00
17.–18.1.2022 klo 10.00–18.00

Nakkilan äänestyspaikka vaaleissa on Nakkila-Luvian Osuuspankki, Porintie 4, kokoushuone.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- sekä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Kotiäänestystä haluavien on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16:00.

Koronaepidemian aikana taartuntatautilääkärin karanteeniin määrääämä henkilö voi halutessaan ilmoittautua kotiäänestykseen.

Nakkilan keskusvaalilautakunnan osoite on Nakkilan kunnanvirasto, Porintie 11, 29250 Nakkila, puh. 044 747 5809, sähköposti jani.kleemola@nakkila.fi

 

Eduskuntavaalit

Kansanedustajat valitaan  joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, jollei pääsiäisestä muuta johdu. Seuraavaksi eduskuntavaalit toimitetaan vuonna 2023.

Europarlamenttivaalit

Euroopan parlamentti on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Seuraavat vaalit toimitetaan 2024.

Presidentinvaali

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Seuraava presidentinvaali toimitetaan 2024.

Tietoa vaaleista tästä.
Ohjeita äänestäjille tästä tästä.