Vanhusneuvosto

Viimeksi päivitetty 15.10.2021

Vanhusneuvosto on kunnan ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisyhdistysten sekä vanhustyötä tekevien yhteistoimintaelin. Vanhusneuvostojen tehtävänä on kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan vaikuttaminen niissä asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston keskeiset tehtävät

  • Vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta
  • Kutsua kokouksiinsa kunnan eri toimialojen edustajia esittelemään toimialan suunnitelmia, jotka koskevat erityisesti vanhuksia
  • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa
  • Lisätä osaltaan yhdistysten sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä
  • Kehittää yhdessä vapaaehtoistoimintaa, järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia vapaaehtoistoimin
  • Edistää omalta osaltaan vanhusten elämänlaatua ja selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten kulttuuri-, liikunta- ja harrastetoiminnassa
  • Ottaa omalta osaltaan vastuuta vapaaehtoistyön keinoin ikäihmisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi
  • Tiedottaa toiminnastaan eri kanavia käyttäen
  • Tehdä yhteistyötä alueen muiden vanhusneuvostojen kanssa

Nakkilassa vanhusneuvosto (.pdf) on toiminut vuodesta 2012 alkaen.

Nakkilan vanhusneuvoston toimintakertomus 2020 (.pdf)  sekä toimintasuunnitelma 2021 (.pdf)

Nakkilan vanhusneuvoston

pöytäkirja 05/2021

pöytäkirja 04/2021

pöytäkirja 03/2021

pöytäkirja 02/2021

pöytäkirja 01/2021

pöytäkirja 24.9.2020

pöytäkirja 9.6.2020

pöytäkirja 13.3.2020

pöytäkirja 20.1.2020