Esityslistat/pöytäkirjat

Viimeksi päivitetty 4.6.2024

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa oheisten linkkien alta.

Vanhempia pöytäkirjoja voit tiedustella kirjaamosta (kirjaamo@nakkila.fi) tai kunnanvirastolta osoitteesta Porintie 11, Nakkila.

Luottamushenkilöiden verkkopalvelu Sähköinen kokous »

Kokouskalenterit

Viranhaltijapäätökset

Kunnan verkkosivuilla julkaistaan kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävilläolo- ja muutoksenhakuajan, jonka jälkeen ne poistuvat verkkosivuilta.

Päätöksissä voi olla liitteitä tai henkilötietoja, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista.

Viranhaltijapäätökset löydät täältä 31.7.2021 asti »

Viranhaltijapäätökset löydät täältä 1.8.2021 alk.

Neuvoa-antavat toimielimet

Toimielinten kokousmuistiot löytyvät toimielinten omilta sivuilta: