Esiopetus

Viimeksi päivitetty 5.11.2018

Esiopetus on lakisääteistä ja tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä myönteisen minäkuvan rakentumista. Maksuttoman esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä.

Nakkilan kunnan tarjoama esiopetus toteutetaan Kirkonseudun koulussa, Pakkalan tiloissa. Esiopetuksessa noudatetaan Nakkilan kunnan esiopetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin.