Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämishankkeet

Viimeksi päivitetty 23.3.2021

Sivistystoimialan toimintaa kehitetään jatkuvasti erilaisten hankkeiden avulla. Kehittämishankkeiden avulla edistetään valtakunnallisten linjausten, kunnan strategian sekä sivistystoimialan kehittämissuunnitelman toteutumista kasvatuksen ja koulutuksen toimintakentällä. Kehittämishankkeet rahoitetaan pääosin ulkopuolisella hankerahoituksella (mm. OPH, OKM, LSAVI).

Tällä hetkellä kehittämishankkeita on meneillään yhteensä 22. Varhaiskasvatusta kehitetään kahden, esi- ja perusopetusta yhdeksän, lukiokoulutusta kahden ja vapaa-aikaa neljän hankkeen puitteissa. Lisäksi kansainvälisyyskasvatusta edistetään neljässä koulukohtaisessa hankkeessa.