Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämishankkeet

Viimeksi päivitetty 7.10.2021

Sivistystoimialan toimintaa kehitetään jatkuvasti erilaisten hankkeiden avulla. Kehittämishankkeiden avulla edistetään valtakunnallisten linjausten, kunnan strategian sekä sivistystoimialan kehittämissuunnitelman toteutumista kasvatuksen ja koulutuksen toimintakentällä. Kehittämishankkeet rahoitetaan pääosin ulkopuolisella hankerahoituksella (mm. OPH, OKM, LSAVI).

Tällä hetkellä kehittämishankkeita on meneillään yhteensä 19. Hankkeita on varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja vapaa-aika toimessa.

Sivistystoimialan käynnissä olevat hankkeet (.pdf)