Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämishankkeet

Viimeksi päivitetty 22.11.2019

Sivistystoimialan toimintaa kehitetään jatkuvasti erilaisten hankkeiden avulla. Kehittämishankkeiden avulla edistetään valtakunnallisten linjausten, kunnan strategian sekä sivistystoimialan kehittämissuunnitelman toteutumista kasvatuksen ja koulutuksen toimintakentällä. Kehittämishankkeet rahoitetaan pääosin ulkopuolisella hankerahoituksella (mm. OPH, OKM, LSAVI).

Tällä hetkellä kehittämishankkeita on meneillään yhteensä 18. Esi- ja perusopetusta kehitetään yhdeksän hankkeen, lukiokoulutusta kahden hankkeen ja vapaa-aikaa kolmen hankkeen puitteissa. Lisäksi kansainvälisyyskasvatusta edistetään neljässä koulukohtaisessa hankkeessa.