Vesihuoltolaitos

Viimeksi päivitetty 25.11.2022

Vesilaitos

Toimittaa kaikille kunnan vesijohtoon liittyneille Sosiaali- ja terveysministeriön vaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Toiminnan painopisteet ovat toimintavarmuuden parantaminen ja häiriötön vedenjakelu, kaukovalvonnan hyödyntäminen ja kehittäminen sekä vesihuoltolain muutosten huomiointi.

Veden Nakkilan kunta ostaa Harjavallan kaupungilta sekä osa toimitetaan kunnan omalta vedenottamolta.

Viemärilaitos

Viemäriverkostoon johdettujen jätevesien puhdistaminen tapahtuu Porin Luotsinmäen keskusjätevedenpuhdistamolla, kunnan oman jätevedenpuhdistamon toiminta on loppunut.

Nakkilan kunta ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Oman runkoviemäriverkoston viemärilaitos hoitaa ja kunnossapitää itse.

Vesihuoltolaitoksella ja vesiosuuskunnilla on erikseen määritellyt ja kunnassa päätetyt toiminta-alueet.

 

Kartat: