Valtuusto

Viimeksi päivitetty 29.1.2024

Valtuuston tehtävät

Valtuuston tehtävistä säädetään kuntalain 13 §:ssä seuraavaa:
Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Valtuuston tulee:

1) päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista;
2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista;
3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio;
4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista;
6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
8) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
9) valita tilintarkastajat;
10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta; sekä
11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kunnanvaltuusto

Jäsen Aalto Harri
Toimitusjohtaja
Präskintie 16 as 5
29250 NAKKILA
0408234200
Jäsen Bragge Eetu
yrittäjä
Jäsen Bärlund Aleksi
Jäsen Hakala Vilho
Insinööri
Eskolantie 2D
29250 NAKKILA
0400395807
Jäsen Heinänen Pentti
Jäsen Isoniemi Mika
yrittäjä
Simeoninkuja 3
29250 NAKKILA
0503449591
Jäsen Kalliokorpi Sari
koneenhoitaja
Satoveräjäntie 61
29250 NAKKILA
0443364243
Jäsen Kankeri Kari-Pekka
puuseppä
Kankerintie 75
29250 NAKKILA
0445373424
Jäsen Koski Jari
Rehtori
Pyssykankaantie 153
29270 HORMISTO
0447475814
Jäsen Lintikko Martti
Puutarhuri
Alhonsyrjäntie 64
29270 HORMISTO
0405709678
Jäsen Lukka Heli
diakoniatyöntekijä
Mäkipolku 10
29250 NAKKILA
0407310058
Jäsen Myllykoski Jari
kansanedustaja
Taijantie 7-9 B10
29250 NAKKILA
0505120648
Jäsen Mäkilä Keijo
eläkeläinen
Yhdystie 4
29250 NAKKILA
0405678615
Jäsen Männistö Terhi
yrittäjä
Jäsen Naski Mervi
opettaja
0407248098
Jäsen Nieminen Marko
Jäsen Parkkali Urpo Suomalaisentie 55
29250 NAKKILA
05065871
Jäsen Peippo Teemu
eläkeläinen
Isomäentie 22
29250 NAKKILA
0445374315
Jäsen Rantala Eero
Jäsen Reikko Leena
Jäsen Tuliniemi Kauko
teollisuusyrittäjä, teknikko
Hansuntie 7
29250 NAKKILA
0400126116
Jäsen Vepsäläinen Tuula
lähihoitaja
Myllymaantie 5
29250 NAKKILA
0445372049
Jäsen Vettenranta Taija
hoitaja
Jäsen Viinamäki Mervi
hitsaaja
Jäsen Virtanen Jarmo
yrittäjä
Tattarantie 42
29250 NAKKILA
0500597259
Puheenj. Myllymaa Ilmo
agrologi
Myllymaantie 56
29250 NAKKILA
0500598390
I varapuheenj. Ahosmäki Jarno
palomies-sairaankuljettaja
Korpipolku 1A
29250 NAKKILA
0400468265
II varapuheenj. Sallinen Erik
varatuomari
Porintie 15
29250 NAKKILA
0452264142
III varapuheenj. Ahola Kelpo
Seniori
Karjanojantie 47
29250 NAKKILA
0503883460