Valtuusto

Viimeksi päivitetty 14.10.2019

Valtuuston tehtävät

Valtuuston tehtävistä säädetään kuntalain 13 §:ssä seuraavaa:
Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Valtuuston tulee:

1) päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista;
2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista;
3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio;
4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista;
6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
8) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
9) valita tilintarkastajat;
10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta; sekä
11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kunnan valtuusto

Jäsen Aalto Harri
seurapalvelujohtaja
Präskintie 16 as 5
29250 NAKKILA
0408234200
Jäsen Ahola Kelpo
myyntipäällikkö
Jäsen Ahosmäki Anu
sovittelun ohjaaja
Jäsen Hakala Vilho
ylioppilas
Tattarantie 275
29250 NAKKILA
0400395807
Jäsen Heinänen Pentti
Jäsen Isoniemi Mika
yrittäjä
Simeoninkuja 3
29250 NAKKILA
0503449591
Jäsen Kalliokorpi Sari
koneenhoitaja
Satoveräjäntie 61
29250 NAKKILA
0443364243
Jäsen Lintikko Martti
puutarhuri
Jäsen Lukka Heli
sairaanhoitaja
Jäsen Myllykoski Jari
kansanedustaja
Taijantie 7-9 10 B
29250 NAKKILA
0505120648
Jäsen Naski Mervi
FM
Ällänkatu 10 C 16
29250 NAKKILA
0407248098
Jäsen Nieminen Marko
toiminnanjohtaja
Harjavallantie 162
29250 NAKKILA
0407567829
Jäsen Pöysti Martti
maanviljelijä
Kaasmarkuntie 239
29250 NAKKILA
0500880069
Jäsen Rantala Eero
prosessityöntekijä
Naskintie 7
29250 NAKKILA
0445605611
Jäsen Riikonen Marja
Jäsen Sallinen Erik
yksit.oik.avustaja,
Porintie 15
29250 NAKKILA
0452264142
Jäsen Salo Rami
Jäsen Suomalainen Ola Suomalaisentie 102
29250 NAKKILA
Jäsen Tarmo Eija
toimistosihteeri
Jäsen Tuliniemi Kauko
teollisuusyrittäjä, teknikko
Hansuntie 7
29250 NAKKILA
0400126116
Jäsen Unkuri Annaleena
matamaattisten aineiden opettaja
Kaapelitie 5 as 5
29250 NAKKILA
0400446067
Jäsen Vepsäläinen Tuula
lähihoitaja
Myllymaantie 5
29250 NAKKILA
Jäsen Vettenranta Marko Korventie 12
29250 NAKKILA
Jäsen Viinamäki Mervi
hitsaaja
Jäsen Virtanen Jarmo
yrittäjä
Tattarantie 42
29250 NAKKILA
0500597259
Jäsen von Frenckell Asta
kätilö, agrologi
Anolantie 240
29250 NAKKILA
0505178019
I varapuheenj. Mäkilä Keijo
rehtori, eläk
Yhdystie 4
29250 NAKKILA
0405678615
II varapuheenj. Viinamäki Terttu
eläkeläinen
Pakkalantie 16 C 9
29250 NAKKILA
0400722439
Puheenj. Myllymaa Ilmo
agrologi
Myllymaantie 33
29250 NAKKILA
0500598390