Varhaiskasvatusmaksut

Viimeksi päivitetty 27.4.2020

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 ALKAEN

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (Hallituksen esitys 115/2017) tulee voimaan 1.1.2018 ja indeksitarkistus 1.8.2018 (ks. taulukot). Lailla säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Joka toinen vuosi (edellinen indeksitarkistus ollut 1.8.2016) asiakasmaksut tarkistetaan opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 1.8.2018 alkaen 289 euroa, alin perittävä maksu 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja on muutettu. Tulorajojen muutos pienentää entisestään perheiden asiakasmaksuja nykyiseen verrattuna.

Uudet tulorajat 1.8.2018 alkaen

Perheen henkilömäärä Tuloraja 1.8.2018

euroa / kk

Maksuprosentti

1.8.2018

2 2 102 10,7 %
3 2 713 10,7 %
4 3080 10,7 %
5 3 447 10,7 %
6 3813 10,7 %

 

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 euroa.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta.

Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikossa, voidaan maksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunnan tulee periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusmaksuun. Nakkilassa em. varattuihin / käytettyihin tunteihin perustuva varhaiskasvatuksen maksu muodostuu seuraavasti;

  • 20 viikkotunnin varhaiskasvatus: perittävä maksu on 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
  • 25 viikkotunnin varhaiskasvatus: perittävä maksu on 73 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
  • 30 viikkotunnin varhaiskasvatus: perittävä maksu on 87 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

 

Varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2020 alkaen