Varhaiskasvatusmaksut

Viimeksi päivitetty 26.8.2020

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAEN

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, johon lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat, on astunut voimaan 1.1.2018. Tulorajojen euromäärät tarkistetaan yleisen ansiotasoindeksin mukaisesti ja suurin ja pienin maksu tarkistetaan julkisten menojen hintaindeksin osana olevan kuntataloutta koskevan opetustoimen hintaindeksiluvun muutoksen mukaisesti joka toinen vuosi marraskuussa. Indekseillä tarkistetut euromäärät astuvat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1. päivänä. Uudet tulorajat huomioiva indeksitarkistus tuli voimaan 1.8.2020. Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8. – 31.7.

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti keskimääräisten varattujen viikkotuntien mukaan kalenterikuukauden ajalta. Maksu voi kokoaikaisessa hoidossa olla nuorimmasta lapsesta enintään 288 € kuukaudessa, lasta koskevaa 27 € pienempää maksua ei peritä (paitsi kesken kuukauden alkanut tai päättynyt varhaiskasvatus ja tilapäinen hoito). Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti.

Maksutaulukoihin liittyviä tarkennuksia:

  • Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
  • Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon palvelusopimuksessa varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden aikana.