Varhaiskasvatusmaksut

Viimeksi päivitetty 23.8.2022

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2022 ALKAEN

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, johon lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat, on astunut voimaan 1.1.2018. Tulorajojen euromäärät tarkistetaan yleisen ansiotasoindeksin mukaisesti ja suurin ja pienin maksu tarkistetaan julkisten menojen hintaindeksin osana olevan kuntataloutta koskevan opetustoimen hintaindeksiluvun muutoksen mukaisesti joka toinen vuosi marraskuussa. Indekseillä tarkistetut euromäärät astuvat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1. päivänä. Uudet tulorajat huomioiva indeksitarkistus tuli voimaan 1.8.2022. Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8. – 31.7.

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti keskimääräisten varattujen viikkotuntien mukaan kalenterikuukauden ajalta. Maksu voi kokoaikaisessa hoidossa olla nuorimmasta lapsesta enintään 295 € kuukaudessa, lasta koskevaa 28 € pienempää maksua ei peritä (paitsi kesken kuukauden alkanut tai päättynyt varhaiskasvatus ja tilapäinen hoito). Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen maksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2022 alkaen seuraavat:

Perheen
henkilö-
määrä
Tuloraja
1.8.2022
euroa/kk
Maksu-
prosentti
1.8.2020
Tuloraja
1.8.2018
euroa / kk
Maksu-
prosentti
1.8.2018
2 2 913 10,7 % 2 102 10,7 %
3 3 758 10,7 % 2 713 10,7 %
4 4 267 10,7 % 3 080 10,7 %
5 4 777 10,7 % 3 447 10,7 %
6 5 284 10,7 % 3 813 10,7 %

Nakkilan kunnan varhaiskasvatusmaksut 1.8.2022 alkaen:

 

Hoitoaika
keskimäärin
viikossa

Kuukausimaksu
prosentteina tulojen ja 
perhekoon mukaisesta 
enimmäismaksusta
 

€ / kuukausi

1. yli 35 viikkotunnin
varhaiskasvatus
100 % 295 €
2. 26–35 viikkotunnin
varhaiskasvatus
87 % 256 €
3. 21–25 viikkotunnin
varhaiskasvatus
73 % 215 €
4. 17–20 viikkotunnin  varhaiskasvatus 60 % 177 €
5. 1–16 viikkotunnin
varhaiskasvatus
45 % 132 €

Maksutaulukoihin liittyviä tarkennuksia:

  • Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
  • Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon palvelusopimuksessa varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden aikana.