Vapaa-aikapalveluiden kehittämishankkeet

Viimeksi päivitetty 31.8.2023

Sivistystoimialan toimintaa kehitetään jatkuvasti erilaisten hankkeiden avulla. Kehittämishankkeiden avulla edistetään valtakunnallisten linjausten, kunnan strategian sekä sivistystoimialan kehittämissuunnitelman toteutumista kasvatuksen ja koulutuksen toimintakentällä. Kehittämishankkeet rahoitetaan pääosin ulkopuolisella hankerahoituksella (mm. OPH, OKM, LSAVI).

Vapaa-aikapalveluiden kehittämishankkeita on tällä hetkellä neljä:   Harrastamisen Nakkilan malli (2023-2024)ja Etsivä nuorisotyö, Liikkuva Yläkoulu (2023), Liikunta meitä yhdistää (2023). Hankkeita rahoittaa LSAVI.

Harrastamisen Nakkilan mallin avulla tarjotaan lapsille maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivien jälkeen. hankkeen tavoitteena on, että jokainen lapsi löytäisi mielekkään tavan harrastaa.  Etsivä nuorisotyöhankkeessa toimii etsivä nuorisotyöntekijä, jonka tehtävänä on auttaa 15-29-vuotiaita nuoria selkiyttämään elämäntilannettaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan. Liikkuva yläkoulu hankkeella liikunnallistetaan yläkoululaisten koulupäivää, toimenpiteenä ovat mm. hyvinvointipäivät, höntäiltapäivät, liikuntatutorien kouluttaminen sekä uusien lajikokeilujen mahdollistaminen. Liikunta meitä Yhdistää -hankkeessa mahdollistetaan ikäihmisten tasapainoryhmät, liikuntamaa 2.0 ja eskareiden liikuntakokeilut.