Vapaa-aikapalveluiden kehittämishankkeet

Viimeksi päivitetty 3.6.2021

Sivistystoimialan toimintaa kehitetään jatkuvasti erilaisten hankkeiden avulla. Kehittämishankkeiden avulla edistetään valtakunnallisten linjausten, kunnan strategian sekä sivistystoimialan kehittämissuunnitelman toteutumista kasvatuksen ja koulutuksen toimintakentällä. Kehittämishankkeet rahoitetaan pääosin ulkopuolisella hankerahoituksella (mm. OPH, OKM, LSAVI).

Vapaa-aikapalveluiden kehittämishankkeita on tällä hetkellä neljä: Kuperkeikkaa läpi elämän, Harrastus meitä yhdistää, Harrastamisen Nakkilan malli ja Etsivä nuorisotyö. Hankkeita rahoittaa LSAVI.

Kuperkeikkaa läpi elämän -hankkeen tavoitteena on edistää kaikkien kuntalaisten, erityisesti varhaiskasvatusikäisten ja ikäihmisten, hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa. Harrastus meitä yhdistää -hanke mahdollistaa lasten ja nuorten viikottaisen harrastustoiminnan ja loma-aikoihin sijoittuvan päiväleiritoiminnan toteuttamisen. Etsivä nuorisotyö -hankkeessa toimii etsivä nuorisotyöntekijä, jonka tehtävänä on auttaa 15-29-vuotiaita nuoria selkiyttämään elämäntilannettaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan.