Maa-ainesten otto

Viimeksi päivitetty 4.1.2019

Tavanomaista kotitarvekäyttöä laajempi maa-ainesten ottaminen vaa­tii maa-ainesten ottamisluvan. Lupahakemusasiakirjat ja niitä koskevat kysymykset osoitetaan ympäristöasiantuntijalle.

Lisätiedot