Talousveden laatu

Viimeksi päivitetty 4.6.2024

Nakkilan talousveden laatua varten on tehty valvontatutkimusohjelma, joka noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Ohjelmassa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamia yleisiä määräyksiä talousveden laatuvaatimuksista sekä tarpeellisista tutkimuksista.

Tarpeellisia tutkimuksia on useita ja ne on tarkkaan määrätty valvontatutkimusohjelmassa. Tutkimuksia tehdään raakavedestä eli käytössä olevista pohjavesikaivoista laitokselle tulevasta vedestä, laitokselta lähtevästä vedestä ja useista eri vaihtuvista kulutuspisteistä ympäri Nakkilaa. Näytteet toimitamme KVVY-Porilab:in laboratorioon tutkittaviksi, josta saamme puolueetonta tutkimustietoa näytteistä.

Verkostoveden vesinäytteen testausselosteet ovat nähtävillä kunnan teknisellä toimistolla.

Talousveden viimeisimmät laaturaportit näet myös alla olevista linkeistä: