Liikenneväylät

Viimeksi päivitetty 8.10.2021

Nakkilan kunnassa on kunnan kaavateitä n. 38,5 km ja kevyen liikenteen väyliä n. 7 km. Toiminta-ajatuksena on kunnan kaavateiden ja yleisten alueiden tehokas ja taloudellinen kunnossapito sekä tievalaistuksien ylläpito. Katuvalaistus on poiskytkettynä n. kolme kuukautta toukokuun ja elokuun välisenä aikana, sekä yösammutus vaihekierrolla on päällä klo 23.00 – 04.30.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella 2019–2021 ovat katujen hoitomäärien tasossa määrätavoitteena kunnossapito-standardien mukainen hoito, taajama-alueella päällysteiden hyvä kunto, tiepientareiden niitot sekä uuden led-teknologian käyttö katuvalaistuksessa.

Nakkilan kunnan alueella on paljon valtion omistamia ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hoitamia tieosuuksia. Näissä asioissa yhteys:

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenteen asiakaspalvelu, puhelinnumero: 02 9502 0600
Tienkäyttäjien linja, puhelinnumero: 0200 2100