Liikenneväylät

Viimeksi päivitetty 13.2.2024

Nakkilan kunnassa on kunnan kaavateitä n. 38,5 km ja kevyen liikenteen väyliä n. 7 km. Toiminta-ajatuksena on kunnan kaavateiden ja yleisten alueiden tehokas ja taloudellinen kunnossapito sekä tievalaistuksien ylläpito. Katuvalaistus on poiskytkettynä n. kolme kuukautta toukokuun ja elokuun välisenä aikana, sekä yösammutus vaihekierrolla on päällä klo 23.00 – 04.30.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella 2022–2023 ovat katujen hoitomäärien tasossa määrätavoitteena kunnossapito-standardien mukainen hoito, taajama-alueella päällysteiden hyvä kunto, tiepientareiden niitot sekä uuden led-teknologian käyttö katuvalaistuksessa.

Nakkilan kunta ja Väylävirasto toteuttavat yhteishankkeena tasoristeyksien poistoja vuosina 2022 – 2024. Lisätietoa tästä

Nakkilan kunnan alueella on paljon valtion omistamia ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hoitamia tieosuuksia. Näitä teitä ovat mm. Porintie, Siltatie, Viikkalantie, Harjavallantie, Anolantie, Masiantie, Tattarantie, Hormistontie, Pyssykankaantie, Matomäentie, Kivimaantie, Haistilantie, Lattomerentie, Järvikyläntie, Tervasmäentie, Kaasmarkuntie, Vt 2 ja Suutarinmäentie (mukaanluettuna kyseisillä teillä olevat kevyenliikenteenväylät).

Näihin teihin liittyvistä asioista pyydämme olemaan yhteydessä Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenteen asiakaspalvelu, puhelinnumero: 02 9502 0600 (arkisin klo 9.00- 15.00)
Tienkäyttäjien linja, puhelinnumero: 0200 2100 (24/7)

Palaute tien kunnosta/kunnossapidosta

Kartalla tumman sinisellä tiet, jotka ovat ELY-keskuksen hoitamia