Liikenneväylät

Viimeksi päivitetty 11.3.2022

Nakkilan kunnassa on kunnan kaavateitä n. 38,5 km ja kevyen liikenteen väyliä n. 7 km. Toiminta-ajatuksena on kunnan kaavateiden ja yleisten alueiden tehokas ja taloudellinen kunnossapito sekä tievalaistuksien ylläpito. Katuvalaistus on poiskytkettynä n. kolme kuukautta toukokuun ja elokuun välisenä aikana, sekä yösammutus vaihekierrolla on päällä klo 23.00 – 04.30.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella 2022–2023 ovat katujen hoitomäärien tasossa määrätavoitteena kunnossapito-standardien mukainen hoito, taajama-alueella päällysteiden hyvä kunto, tiepientareiden niitot sekä uuden led-teknologian käyttö katuvalaistuksessa.

Nakkilan kunta ja Väylävirasto toteuttavat yhteishankkeena tasoristeyksien poistoja vuosina 2022 – 2024. Lisätietoa tästä

Nakkilan kunnan alueella on paljon valtion omistamia ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hoitamia tieosuuksia. Näitä teitä ovat mm. Porintie, Siltatie, Viikkalantie, Harjavallantie, Anolantie, Masiantie ja Suutarinmäentie (mukaanluettuna ko. teillä olevat kevyenliikenteenväylät). Näissä asioissa yhteys:

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenteen asiakaspalvelu, puhelinnumero: 02 9502 0600
Tienkäyttäjien linja, puhelinnumero: 0200 2100