Liikenneväylät

Viimeksi päivitetty 8.3.2021

Nakkilan kunnassa on kunnan kaavateitä n. 38,5 km ja kevyenliikenteen väyliä n. 7 km. Toiminta-ajatuksena on kunnan kaavateiden ja yleisten alueiden tehokas- ja taloudellinen kunnossapito sekä tievalaistuksien ylläpito. Katuvalaistus on poiskytkettynä n. kolme kuukautta toukokuun ja elokuun välisenä aikana, sekä yösammutus vaihekierrolla on päällä klo 23.00 – 04.30.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella 2019 – 2021 ovat katujen hoitomäärien tasossa määrätavoitteena kunnossapito-standardien mukainen hoito, taajama-alueella päällysteiden hyvä kunto, tiepientareiden niitot sekä uuden led-teknologian käyttö katuvalaistuksessa.

Nakkilan kunnan alueella on paljon valtion omistamia ja Varsinais-Suomen ELY- keskuksen hoitamia tieosuuksia. Näissä asioissa yhteys:

Varsinais-Suomen Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus
Liikenteen asiakaspalvelu, puhelinnumero: 02 9502 0600
Tienkäyttäjien linja, puhelinnumero: 0200 2100