Kuntouttava työtoiminta

Viimeksi päivitetty 29.9.2021

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Tavoitteena on parantaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa elämänhallintaa.  Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan aikuisten ja nuorten työpajalla, kunnan omilla toimialoilla sekä yhdistyksissä.