Kiinteistön jätehuollon järjestäminen

Viimeksi päivitetty 4.7.2024

Jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen kiinteistön haltijan on huolehdittava kiinteistöllään jätteiden lajittelusta ja toimitettava ne eri jätelajeille tarkoitetuille vastaanottopaikoille.

Kaikkien kiinteistöjen Nakkilan kunnan alueella tulee liittyä järjestettyyn jätekuljetukseen. Määräykset sisältävät myös sääntöjä jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä kiinteistöllä, keräysvälineiden tyhjennyksestä ja jätteiden kuljetuksesta.

Nakkilassa toimivat jätteenkuljetusyritykset:

Lassila & Tikanoja Oyj
puh. 010 636 8000
www.lt.fi

Lännen Jätepalvelu Oy
puh. 040 531 1631
www.lannenjatepalvelu.fi

Veikko Lehti Oy / Jätehuolto Kantomäki
puh. 02 537 3310
www.veikkolehti.fi

Biojätetiedote

Naapuruston yhteinen biojäteastia-kokeilu oli menestys

Porin seudun jäteneuvonta toteutti alueellisen Biojäte talteen 2 -kampanjan. Biojäte talteen 2-kampanjaan kuuluneille naapurustoille tarjottiin ilmaiseksi kampanjan ajaksi käyttöön yhteiset kimppabioastiat. Kampanja alkoi toukokuussa ja päättyi syyskuun loppuun 2022. Mukaan haastettiin noin 120 omakotitaloutta Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan taajama-alueilta. Kampanja oli osallistujilleen maksuton. Porin seudun jäteneuvonta jakoi kaikille kampanjassa mukana olleille kotitalouksille keittiöbioastiasetin, biojätepussit sekä lajitteluohjeet.

Kampanjan avulla valmistaudutaan jätelain muutokseen, jonka myötä yli 10 000 asukkaan taajama-alueilla tulee aloittaa biojätteen lajittelu viimeistään heinäkuussa 2024. Tämä tarkoittaa biojätteen lajitteluvelvoitetta Porin, Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan yhteistaajama-alueen kaikissa omakotitaloissa. Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on ruokajätteen asianmukainen kompostointi haittaeläinsuojatussa ja lämpöeristetyssä kompostorissa.

Biojätteen kompostoinnista tulee ilmoittaa vuoden 2023 alusta alkaen jätehuoltoviranomaiselle. Sähköinen kompostointi-ilmoituslomake löytyy Porin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta Lomakkeet – Porin kaupunki. Jos kompostoinnista ei ilmoiteta, jokainen keräyksen piiriin kuuluva kiinteistö liitetään biojätteen keräilyyn automaattisesti kesällä 2024. Kompostointi-ilmoitus tehdään myös haja-asutusalueella ja vapaa-ajankiinteistöillä tapahtuvasta kompostoinnista. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.

Kimppabioastian käyttö koettiin helpoksi ja käteväksi

Kampanjan lopuksi kotitalouksille lähetettiin palautekyselyt. Palautteeseen vastasi 48 % kaikista osallistujista. Palautekyselyn avulla haluttiin kerätä kokemuksia kimppabioastioiden käytön sujuvuudesta ja mahdollisista haasteista.

Kampanjassa 5–6 kotitaloutta käytti samaa 240 litran kimppabioastiaa. Se nähtiin usein parempana vaihtoehtona kuin oma biojäteastia, jonka koettiin olevan liian suuri vain yhden talouden käyttöön. Palautteesta kävi ilmi, että kimppabioastian käyttö koettiin pääasiassa helpoksi ja käteväksi. 93 % vastaajista kertoi kimppabioastian käyttämisen olevan ongelmatonta ja 84 % vastaajista sanoi suosittelevansa kimppabioastiaa myös muille. ”Jos joku naapureistani alkaa ehdottamaan / puuhaamaan kimppabioastiaa, olen ehdottomasti mukana. Olin kyllä tyytyväinen tähän kokeiluun. Kiitos!”, kertoo kampanjaan osallistuja.

64 % vastaajista kertoo, että aikoo kampanjan innoittamana jatkaa biojätteen erilliskeräystä tai aloittaa kompostoinnin: ”Olin pitkään harkinnut kompostorin ostoa ja nyt asia tuli hoidettua, kiitos tämän kokeilun. Suurin pelko oli kompostoinnissa; tuleeko yhden ihmisen taloudessa tarpeeksi kompostoitavaa, osaako sitä hoitaa oikein. Kompostoriin päädyin, koska omakotitaloasuja tarvitsee aina multaa ja nyt sitä saa kätevästi ’itse’ tehtyä. Säästyy luontoa ja jätemaksut pienenevät, koska tyhjennyskertoja tulee nyt harvemmin”, kampanjan osallistuja kommentoi palautekyselyssä.

Palautekyselyssä kartoitettiin myös osallistujien suhtautumista tulevaan jätelain muutokseen. Suurin osa vastaajista totesi muutoksen olevan hyvä ja tärkeä asia, mutta erityisesti kustannuksiin liittyvät asiat huolettavat.

Palaute biojätteen lajittelusta oli pääosin positiivista. Lajittelu koettiin helpoksi ja toimivaksi. Monet palautekyselyn vastaajista kertoivat myös sekajätteen määrän ja hajujen vähentyneen biojätteen lajittelun myötä. Biojäte itsessään oli myös yllättänyt hajuttomuudellaan: ”Se oli hauskaa! Oli kiva huomata, minkä verran/miten paljon biojätettä tulee meidän taloudessamme. Positiivista: Astia oli koko ajan keittiön pöydällä, eikä yhtään haissut. Sen huomasi myös, että sekajätteen määrä väheni huomattavasti, kun biojätteet menivät omaan astiaansa. 🙂 Eikä sekajäteroskiskaan haissut…” kertoo kampanjaan osallistuja lajittelun sujumisesta kysyttäessä.

Kysyttäessä mikä motivoi parhaiten lajittelemaan biojätettä: ilmaiset biojätepussit, ilmainen keittiöbioastia, hyvät ja selkeät lajitteluohjeet vai tietoisuus biojätteen lajittelun hyödyistä, parhaimmaksi motivaation lisääjäksi nousi hyvät ja selkeät lajitteluohjeet sekä tietoisuus lajittelun hyödyistä. Hyötyjä ovat esimerkiksi sekajätteen polttokelpoisuuden parantuminen ja biojätteen jalostaminen hyötykäyttöön muun muassa energiaksi, polttoaineeksi ja maanparannusaineeksi. Ne, jotka eivät ennen kampanjaa lajitelleet biojätettä tai lajittelivat vain joskus, kokivat parhaiten motivaatiota lisäävän lajitteluohjeiden lisäksi ilmaiset biojätepussit. 

Miten omakotitaloasuja voi aloittaa biojätteen lajittelun?

Omakotiasuja voi joko tilata oman tai naapureiden kanssa yhteisen kimppabioastian jätteenkuljetusyritykseltä tai siirtyä kompostoimaan. ​Biojäteastian sijoittamisesta on sovittava erikseen, jos se sijoitetaan muualle kuin omaan pihaan. Jos päättää tilata biojätteen erilliskeräysastian, sen pisin tyhjennysväli on 2 viikkoa viikkojen 18-40 välillä ja 4 viikkoa viikkojen 41-17 välillä. Kustannukset jäävät kiinteistöjen itse kustannettaviksi. Kimppabioastian kustannuksista on mahdollista pyytää jätteenkuljetusyritystä jakamaan laskun jokaiselle kimppaan osallistuvalle erikseen. ​

Ruokajätteen kompostoinnissa on käytettävä haittaeläinsuojattua ja lämpöeristettyä kompostoria. Neuvoja ruokajätteen kompostoinnin aloittamiseen saa Porin seudun jäteneuvonnasta. ​

Jos kaikki kiinteistöllä syntyvä biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan, on mahdollista ilmoittaa sekajätteen tyhjennysvälin pidentämistä 8 viikkoon tai jopa 12 viikkoon tietyin edellytyksin. Tästä ilmoitetaan Porin seudun jätehuoltojaostolle, minkä jälkeen voi sopia uudesta tyhjennysaikataulusta oman jätteenkuljetusyrityksen kanssa. ​

Lisätietoa biojätteen lajittelusta, biojäteastioista ja kompostoinnista saa Keräämöstä neuvonta@keraamo.fi, p. 044 701 2500.