Kuulutus ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätökset kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmista Lounais-Suomen vesistöissä

Kirjoitettu 12.6.2023

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut-yksikkö kuuluttaa päätökset Lounais-Suomen vesistöalueiden (lueteltu kuulutuksessa) kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmista. Kuulutuksen liitteenä on 20 päätöstä. Suunnitelmat ovat voimassa toistaiseksi vuodesta 2023 alkaen.

Alla on kuulutus ja kuulutuksen liitteet (20 päätöstä):