Varhaiskasvatuksen eAsiointi

Viimeksi päivitetty 7.11.2018

HUOM! eAsioinnin uudet toiminnot aukeavat vasta 11.11.2018.

HOITOAIKOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMNEN

Siirry sähköiseen hoitoaikojen ilmoittamiseen tästä linkistä.

Nakkilan kunnassa otetaan käyttöön sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen 15.11.2018.  Joulukuun hoitoajat voidaan ilmoittaa tuosta päivästä lähtien sähköisessä muodossa. Hoitoaikojen varaaminen auttaa varaamaan henkilökuntaa tarpeen mukaan ja varaamaan ateriat keittiöltä.  Esimiehet ja henkilökunta pystyvät myös seuraamaan varattuja tuntimääriä ja todellista käytettyä hoitoaikaa.

Ohjeet hoitoaikojen ilmoittamiseen löydät tästä linkistä.

Hoitoaikoja ilmoitettaessa on huomioitava seuraavia käytänteitä:

  • Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitoajat mahdollisimman pitkäksi ajaksi kerrallaan, kuitenkin vähintään 2 viikoksi kerrallaan.
  • Varausjärjestelmä lukitsee varatun viikon aina 10 päivää aikaisemmin esim. viikko 49 lukittuu viikon 47 torstaina klo 8.00. Lukittumisen jälkeen muutoksia hoitoaikoihin voi tehdä ainoastaan henkilökunta.
  • Jos lapsi on esiopetuksessa, ilmoitetaan vain hoidon osuus (ei esiopetusaikaa).
  • Huoltajat käyttävät hoitoaikojen lisäksi seuraavia merkintöjä.
  • Ennalta ilmoitetut poissaolot = merkintää käytetään vain silloin kun lapsi on vanhempien työvuorolistan mukaan vapaapäivällä.
  • Koulujen loma-aikoina syys-, joulu- hiihtoloma: Kesäajan lomat ilmoitetaan kuukausittain erikseen (esim. 15.6.- 30.6.,1.7. – 31.7.)
  • Sairas = jos tiedetään ennalta (esim. suunniteltu operaatio yms.)
  • Poissa = muu poissalo ja loma-ajat, jotka eivät kuulu ennalta ilmoitettujen poissaolojen piiriin.
  • Jos lapsella on sovittu kiinteät hoitopäivät esim. ma, ti, ke loput päivät voi jättää tyhjäksi.

 

SÄHKÖINEN HAKEMUS JA LOMAKKEET

Jätä sähköinen varhaiskasvatus- esioppilaiden aamu/iltapäivähoito tai koululaisten aamu/iltapäivätoiminnan hakemus tästä linkistä

eAsioinnista löytyy sähköinen hakemus varhaiskasvatukseen, esioppilaiden aamu/iltapäivähoitoon ja koululaisten aamu/iltapäivätoimintaan.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Hakemus tulee tehdä viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista.  Jos hoidon tarve johtuu työttömän äkillisestä työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta, hakemus tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista.

Esioppilaiden aamu/iltapäivähoito- ja koululaisten aamu/iltapäivätoiminnan hakemukset

Esioppilaiden hoito ja koululaisten aamu/iltapäivätoiminta tapahtuu Kirkonseudun koulun yhteydessä olevassa Pakkalan kiinteistössä. Hakemus esioppilaiden aamu/iltapäivähoitoon ja koululaisten aamu/iltapäivätoimintaan tehdään sähköisesti varhaiskasvatus-hakemuksella. Toimintamuodoksi valitaan päiväkoti, vaikka hoito tapahtuu koulun tiloissa. Esioppilaiden hoidon ja koululaisten aamu/iltapäivätoiminnan käytännön toiminnan järjestäminen kuuluu Kirkonseudun koulun rehtorin vastuulle. Hoidon ja toiminnan sijoitus- ja maksupäätökset kuuluvat varhaiskasvatusohjaajan vastuulle

Lomakkeet

hoitopaikan irtisanomisilmoitus

maksumuutoshakemus

SÄHKÖISET PÄÄTÖKSET

Lue sähköiset päätökset tästä linkistä.

Saat ilmoituksen sähköpostiisi kun päätös hakemiisi palveluihin on tehty. Sähköiset päätökset otetaan käyttöön 2.1.2019. Saat sähköiset päätökset varhaiskasvatuksen sijoitus- ja maksupäätöksistä, samoin esioppilaiden hoidon ja koululaisten aamu/iltapäivätoiminnan sijoitus- ja maksupäätöksistä.

Kun saat sähköisen päätöksen varhaiskasvatuspaikasta, vahvista paikan vastaanottaminen välittömästi varhaiskasvatusohjaajalle (pekka.nurmi@nakkila.fi tai puhelimitse 044-7475860). Lapsen tutustumisesta ja varhaiskasvatuksen aloittamisesta, ilmoita suoraan päiväkodin ryhmään, joka löytyy päätöksestä.Esioppilaiden hoito ja koululaisten aamu-/iltapäivätoiminnan paikan vastaanottamisesta ilmoitetaan Kirkonseudun koulun rehtorille (minna.hujanen@nakkila.fi).

 

MAKSUPÄÄTÖS

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään perheen tulojen ja perhekoon perusteella. Mikäli tulotiedot puuttuvat, maksu määräytyy korkeimman taksan mukaan. Tuloselvitykset liitteineen tulee toimittaa hoidon alkamiskuukauden viimeiseen päivään mennessä varhaiskasvatustoimistoon päiväkoti Kuperkeikkaan tai osoitteella Päiväkoti Kuperkeikka/Pekka Nurmi, Munckinkatu 2, 29250 NAKKILA. Asiakkaalla on myös mahdollisuus valita korkein maksu rastittamalla ko. kohta varhaiskasvatushakemuksessa, jolloin tuloja ei tarvitse ilmoittaa.

Kun saat sähköisen maksupäätöksen, tarkista se heti. Tarvittaessa ota yhteyttä varhaiskasvatusohjaaja Pekka Nurmeen 044-7475860 tai sähköpostilla pekka.nurmi@nakkila.fi.