Varhaiskasvatuksen haku ja asiointi

Viimeksi päivitetty 24.5.2024

HUOM! Aikaisemmin käytössä ollut eAsiointi on poistunut käytöstä ja meillä on käytössä vain eDaisy ja DaisyFamily!

TERVETULOA VARHAISKASVATUKSEN eDaisyyn!

EDaisy

Asiointi eDaisy palvelussa

  • Varhaiskasvatushakemus
  • Esioppilaan täydentävä varhaiskasvatushakemus
  • Tulotietoilmoitukset
  • Irtisanomis- ja muutosilmoitukset (viimeistään 14 vrk ennen hoidontarpeen päättymistä)

    Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Huoltajalla on oltava käytössä sähköposti.
Hoitoaikojen ilmoittaminen DaisyFamily-palvelussa

Palveluun pääsee kirjautumaan 2 viikkoa ennen lapsen varhaiskasvatuksen alkamista.

DaisyFamily-palvelussa ilmoitetaan lapsen hoitoajat siten, että ajat seuraavalle viikolle on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon torstaina klo 23.59 mennessä. Mahdolliset poissaolot voidaan ilmoittaa myös lukitusajalla.

Uudet käyttäjät: Ensimmäistä kertaa kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tätä kautta kirjaudutaan myös, mikäli salasana on unohtunut.

Jatkossa kirjautuminen DaisyFamily- palveluun tapahtuu joko vahvalla tunnistautumisella tai käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

SÄHKÖINEN HAKEMUS

eDaisysta löytyy hakemukset varhaiskasvatukseen ja esioppilaiden täydentävään varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Hakemus tulee tehdä viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista.  Työllistymisen tai opiskelun alkaessa, hakemus tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen varhaiskasvatustarpeen alkamista.

Muista ilmoittaa tulotiedot välittömästi varhaiskasvatuksen alkamisen jälkeen varhaiskasvatustoimistoon. Tuloja ei erikseen pyydetä, vaan ne pitää toimittaa oma-aloitteisesti. Tulotiedot voi antaa esimerkiksi toimittamalla kopiot tilinauhoista, päätöksen työttömyyskorvauksista, opiskelutodistuksesta tai yrittäjien tuloista.

Siirry sähköiseen varhaiskasvatus- tai esioppilaan täydentävän varhaiskasvatuksen hakemukseen tästä linkistä (siirryt toiselle sivustolle).

HOITOAIKOJEN SÄHKÖINEN  ILMOITTAMINEN

Siirry sähköiseen hoitoaikojen ilmoittamiseen tästä linkistä (siirryt toiselle sivustolle).

Nakkilan kunnassa on käytössä sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen. Hoitoaikojen varaaminen auttaa varaamaan henkilökuntaa tarpeen mukaan ja vaaraamaan ateriat keittiöltä. Esihenkilö ja henkilökunta pystyvät myös seuraamaan varattuja tuntimääriä ja todellista käytettyä hoitoaikaa. Laskutus toteutuu maksupäätöksen mukaisesti varattujen ja käytettyjen tuntien mukaan.

Hoitoaikoja ilmoitettaessa on huomioitava seuraavia käytänteitä:

  • Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitoajat mahdollisimman pitkäksi ajaksi kerrallaan, kuitenkin vähintään kahden viikon ajalle.
  • Varausjärjestelmä lukitsee varatun viikon aina 10 päivää aikaisemmin esim. viikko 49 lukittuu viikon 47 torstaina klo 00.00. Lukittumisen jälkeen muutoksia hoitoaikoihin voi tehdä ainoastaan henkilökunta.

Huomioikaa se, että jos hoitoaikaa ei ole näkyvissä sähköisessä järjestelmässä, niin emme voi taata lapselle hoitopaikkaa ko. päiville. Jos näin käy, ettei varausta ole pystynyt aktivoimaan, pitää erikseen kysellä hoitopäivään osallistumista päiväkodin johtajalta tai apulaisjohtajalta.  Lapsi voidaan hätätapauksessa sijoittaa muuhun päiväkodin ryhmään. Varaukset edelleen 10 päivää ennen hoitoajankohtaa.

TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS 

Esioppilaiden täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään Pakkalassa.

Vuorohoitoa tarvitsevan esioppilaan varhaiskasvatus järjestetään Päiväkoti Kuperkeikan Nappulat-ryhmässä. Kunta kuljettaa esioppilaan esiopetukseen Pakkalaan.

Jos ongelmia lähettämisessä ilmenee, ota yhteyttä varhaiskasvatustoimistoon 044 747 5850 tai 044 747 5871.

SÄHKÖISET PÄÄTÖKSET

Saat ilmoituksen sähköpostiisi kun päätös hakemiisi palveluihin on tehty. Saat sähköiset päätökset varhaiskasvatuksen sijoitus- ja maksupäätöksistä, samoin esioppilaiden täydentävän varhaiskasvatuksen sijoitus- ja maksupäätöksistä.

Kun olet saanut sähköisen päätöksen varhaiskasvatuspaikasta, päiväkotiryhmän varhaiskasvatuksen opettaja tai lapsen ryhmän perhepäivähoitaja on sinuun yhteydessä ja sopii aloituksesta sekä tutustumisen ajankohdasta.

Esioppilaiden täydentävästä varhaiskasvatuksesta ja koululaisten aamu-/iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastaa Kirkonseudun koulun rehtori (minna.hujanen@nakkila.fi), puhelin 044 7475 931.

MAKSUPÄÄTÖS

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään perheen tulojen ja perhekoon perusteella. Mikäli tulotiedot puuttuvat, maksu määräytyy korkeimman taksan mukaan. Tuloselvitykset liitteineen tulee toimittaa hoidon alkamiskuukauden viimeiseen päivään mennessä varhaiskasvatustoimistoon sähköisesti EDaisyyn. Asiakkaalla on myös mahdollisuus valita korkein maksu rastittamalla ko. kohta varhaiskasvatushakemuksessa, jolloin tuloja ei tarvitse ilmoittaa.

Kun saat sähköisen maksupäätöksen, tarkista se heti. Tarvittaessa ota yhteyttä palvelusihteeri Eija Leskiseen 044 747 5850 (eija.leskinen@nakkila.fi) tai hallintosihteeri Johanna Hasa-Ruuskaseen 044 7475 916 (johanna.hasa-ruuskanen@nakkila.fi)

HOITOPAIKAN IRTISANOMINEN

Hoitopaikka on irtisanottava 14 päivää ennen hoidon tarpeen päättymistä. Hoitopaikan irtisanominen tapahtuu eDaisyssa.

Huomioithan, jos irtisanot lapsen varhaiskasvatuspaikan vain määräajaksi, sinun tulee hakea uutta paikkaa neljä kuukautta ennen uutta hoidon tarvetta! Uuden hakemuksen pääset täyttämään eDaisyssa.