Koulukuljetukset

Viimeksi päivitetty 9.8.2023

Perusopetuslain 32 § mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Nakkilan kunnan hallintosäännön 48 § mukaan edellä olevasta poiketen kunta järjestää oppilashuoltoon kuuluvan kuljetuksen tai kuljettamisen ja saattamisen avustamisen, kun esioppilaan, 1. tai 2. luokan oppilaan koulumatka hänelle osoitettuun lähikouluun on yli 3 km.

Oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen haetaan sähköisesti Wilmasta löytyvällä lomakkeella. Koulukuljetusten hakuaika on pääsääntöisesti alkukeväästä. Tarkemmasta hakuajasta tiedotetaan koulujen kautta.

Mikäli teet hakemuksen muulloin kuin hakuaikana, olethan yhteydessä hallintosihteeri Jani Kleemolaan sähköpostitse jani.kleemola@nakkila.fi.

Koulukuljetusten aikataulut lukuvuodelle 2023–2024 on julkaistu peda.netissä 9.8.2023.

Erityisesti taksireittiin (reitti 2) saattaa tulla vielä pientä hienosäätöä viikon 33 aikana. Huoltajille ilmoitetaan muutoksista.

Tietoa koulukuljetusreiteistä ja -aikatauluista (ulkoinen sivusto, avautuu uudessa välilehdessä)