Kuntouttava työtoiminta

Viimeksi päivitetty 3.5.2019

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Tavoitteena on parantaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa elämänhallintaa.  Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan kunnan omilla toimialoilla, yhdistyksissä ja uskonnollisissa yhdyskunnissa.