Käynnissä olevat sekä tulevat hankkeet

Viimeksi päivitetty 22.8.2023

  • Vt2 Nakkilan eritasoliittymän Porin suunnan rampin parantamistyöt ovat tällä hetkellä käynnissä ja arvioitu valmistumisajankohta on marraskuun 2023 lopussa
  • Nakkilan kunta ja Väylävirasto toteuttavat yhteishankkeena tasoristeyksien poistoja vuosina 2022-2024

Lisätietoa tästä

Tasoristeyksien poisto on tarkoitus toteuttaa neljänä erillisenä urakkana:

  • Siltojen edellyttämät katujärjestelyt Masian ja Suutarinmäen alueella (TAPO Nakkilan katujen RU)
  • Kuritun tasoristeyksen poistaminen ja Masiantien alikulkusillan rakentaminen sekä uuden Masiantien rakentaminen
  • Tattaran tasoristeyksen poistaminen ja Suutarinmäentien alikulkusillan rakentaminen sekä Suutarinmäentien muutokset
  • Ruhaden, Koiveron, Juhelan ja Tynikurkelan tasoristeysten poistaminen (TAPO nousupaikat ja päällysrakenne)

Investointien toteutuksen hankintaohjelma löytyy täältä

Mahdolliset kysymykset toteutuksesta voi osoittaa Väylävirastolle tapo.tasoristeykset@vayla.fi