Palkkatukityöllistäminen

Viimeksi päivitetty 30.1.2019

TE-toimiston työnhakijan on mahdollista saada harkinnanvaraista palkkatukea työllistymisensä tueksi. Ota yhteys TE-toimistoon ja selvitä mahdollisuutesi palkkatukeen.

Palkkatuettu työ voi olla:

 • Määräaikainen
 • Toistaiseksi voimassa oleva
 • Oppisopimuskoulutus
 • Kokoaikainen
 • Osa-aikainen

Työssä on noudatettava työehtosopimusta ja työnantajan maksettava sen mukaista palkkaa. Työnantaja voi olla yritys, säätiö, yhdistys tai kunta.

Palkkatuen myöntämisen edellytykset

 • Työ- ja oppisopimussuhde ei voi alkaa ennen tuen myöntämistä
 • Yrityksellä ei ole maksuhäiriöitä
 • Palkkatuki ei saa heikentää muiden työntekijöiden asemaa tai etuuksia
 • Yrityksissä ei ole viimeisen vuoden aikana ollut irtisanomisia, lomautuksia tai työajan lyhennyksiä samoista tai vastaavista tehtävistä, johon palkkatuelle palkattu työllistetty palkataan
 • Palkkatuki voidaan myöntää, jos lomautuksen tai työajan lyhennykset ovat päättyneet ja irtisanotut ovat saaneet mahdollisuuden palata entiseen työhön
 • Palkkatukea haetaan TE-toimistosta, joka päättää tuen maksusta