Porin seudun jätehuoltomääräykset uudistettavana Porin seudulla on vireillä jätehuoltomääräysten uudistaminen perustuen jätelain muutokseen. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Uudistuksen tavoitteena on lisätä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Määräyksiä annetaan mm. jätteiden lajittelusta, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Yhtenäiset määräykset koskevat jätehuoltojaoston alueen kaikkia kuntia, joita ovat Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, […]

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 30.9.2022 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n Harjavallan kaupunkiin suunnittelemaa rinnakkaispolttolaitoshanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Alla on linkki kuulutukseen ja perusteltuun päätelmään. www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi Kuulutus on nähtävillä Nakkilan kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 4.11.2022 saakka. Alla on linkki kuulutukseen. Kuulutus Kuulutukseen ja päätelmän […]

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VOIMAANTULEMINEN Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n mukaisesti ilmoitetaan asemakaavan voimaantulosta, että Nakkilan valtuusto on hyväksynyt 27.6.2022 seuraavan asemakaavan: Suutarinmäentien alueen asemakaavan muutos. Samassa yhteydessä valtuusto on hyväksynyt Suutarinmäentietä, Kuskipolkua ja Teollisuustietä koskevat katusuunnitelmaehdotukset. Asemakaava on nähtävissä kunnan kotisivulla https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/hyvaksyttyja-asemakaavoja/ Asemakaava tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivänä. 18.8.2022 Nakkilan valtuusto   Asemakaavan muutoksen voimaantuleminen

Asia: KUULUTUS VALMIIN SUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA Lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma rikkidioksidin varoituskynnyksen ylittyessä Harjavallassa Kuulutus_lopullinensuunnitelma_10.8.2022 ja Toimintasuunnitelma_julkinen_4.8.2022 Kuulutus ja toimintasuunnitelma on nähtävillä 10.8.2022 – 19.9.2022 Nakkilan kunnan verkkosivuilla ja Nakkilan kunnanvirastolla, Porintie 11, Nakkila, viraston aukioloaikoina. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Asia: Kuulutus täydennetyn YVA-selostuksen nähtävillä olosta, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n rinnakkaispolttolaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennys Kuulutus, STEP Oy, YVA-selostus täydennys ja Mielipidelomake_STEP Oy, YVA-selostus täydennys Kuulutus on nähtävillä Nakkilan kunnan verkkosivuilla 2.9.2022 saakka. Kuulutukseen ja YVA-selostuksen täydennyksen paperiversiokopioon voi tutustua Nakkilan kunnan kirjaamossa, Porintie 11, Nakkila, viraston aukioloaikoina.

Lounais-Suomen kutsuntakuulutus 2022, Puolustusvoimat Lue lisää: Lounais-Suomen kutsuntakuulutus 2022 Ohjeita kutsuntoihin 2022 Nähtävilläolo 13.6. – 15.12.2022

Asia: Norilsk Nickel Harjavalta Oy on toimittanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma), joka koskee Harjavallan tehtaan nikkelituotannon laajentamista tasolle 140 000 tonnia vuodessa.  Hankealue sijaitsee Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella. Nikkelituotannon laajentaminen toteutetaan olemassa olevan tuotannon yhteyteen. Kuulutuksen ja arviointiohjelman nähtävilläpito: Kuulutus on nähtävillä 31.5.–30.6.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (Valitse: Varsinais-Suomi) YVA-ohjelma-aineisto on sähköisesti nähtävillä 31.5.2022 alkaen […]