ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VOIMAANTULEMINEN Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n mukaisesti ilmoitetaan asemakaavan voimaantulosta, että Nakkilan valtuusto on hyväksynyt 26.2.2024 seuraavan asemakaavan: Masiantien asemakaavan muutos. Asemakaava on nähtävissä kunnan kotisivulla: https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/hyvaksyttyja-asemakaavoja/ Asemakaava tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivänä. 21.5.2024Nakkilan valtuusto

Nakkilan kunnanhallituksen 15.4.2024 § 68 hyväksymä kaavoituskatsaus 2024 on julkisesti nähtävillä 25.4.–24.5.2024 Nakkilan kunnanvirastossa, Porintie 11, 29250. Aineistoon voi tutustua myös osoitteessa  https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-tontit/   Nakkilan kunnanhallitus 25.4.2024

Nakkilan valtuuston kokous pidetään valtuustosalissa maanantaina 29.4.2024 klo 17 alkaen. Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Päätöksenteko) 18.4.2024 alkaen. Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimuksineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Päätöksenteko) 3.5.2024 alkaen. Nakkila  15.4.2024 Ilmo Myllymaa valtuuston puheenjohtaja

Nakkilan kunta asettaa Kurkelansuon taajamaosayleiskaavan muutosta koskevan luonnoksen julkisesti nähtäville MRL § 62:n ja MRA § 30:n mukaisesti. Osayleiskaavan muutos koskee voimassa olevan osayleiskaavan mukaista maa-ainesten ottoaluetta (EO-1) sekä osin myös valtatietä 2. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134 hehtaaria. Suunnittelualueen kiinteistöt ovat osin valtion (valtatie 2), Nakkilan kunnan sekä yksityisomistuksessa. Asemakaavan muutosta koskevat kaava-asiakirjat ovat […]

Nakkilan kunnanvirasto on suljettuna joulun välipäivät 27.12.–29.12.2023. Palvelemme jälleen normaalisti 2.1.2023 alkaen.

Nakkilan kunta asettaa Masiantien alueen asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville MRL § 65:n ja MRA § 27:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee alueen kiinteistöjen 531-895-1-2885 Järvitien-Masian paikallistie ja 531-407-1-113 Mäki-Muntti. Asemakaavamuutoksessa palsta A osoitetaan Masiantien katualueeksi vastaamaan alueella jo toteutunutta maankäyttöä ja palsta B osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi, kun Kuritun tasoristeys poistuu ja Masiantien tielinjaus siirtyy uuden […]

Kelan asiointipiste (yhteispalvelupiste) siirtyy 2.11.2023 alkaen Nakkilan työpajalle osoitteeseen Satakunnantie 1 (käynti Akselintien kautta). Asiointipiste on avoinna torstaisin klo 14.00–16.00.