Nakkilan kunta asettaa Masiantien alueen asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville MRL § 65:n ja MRA § 27:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee alueen kiinteistöjen 531-895-1-2885 Järvitien-Masian paikallistie ja 531-407-1-113 Mäki-Muntti. Asemakaavamuutoksessa palsta A osoitetaan Masiantien katualueeksi vastaamaan alueella jo toteutunutta maankäyttöä ja palsta B osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi, kun Kuritun tasoristeys poistuu ja Masiantien tielinjaus siirtyy uuden […]

Kelan asiointipiste (yhteispalvelupiste) siirtyy 2.11.2023 alkaen Nakkilan työpajalle osoitteeseen Satakunnantie 1 (käynti Akselintien kautta). Asiointipiste on avoinna torstaisin klo 14.00–16.00.

Nakkilan valtuuston kokous pidetään valtuustosalissa maanantaina 6.11.2023 klo 17 alkaen. Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Päätöksenteko) 26.10.2023 alkaen. Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimuksineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Päätöksenteko) 10.11.2023 alkaen. Nakkila  23.10.2023 Ilmo Myllymaa valtuuston puheenjohtaja