KUULUTUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VOIMAANTULEMINEN

Kirjoitettu 21.5.2024

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VOIMAANTULEMINEN

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n mukaisesti ilmoitetaan asemakaavan voimaantulosta, että Nakkilan valtuusto on hyväksynyt 26.2.2024 seuraavan asemakaavan: Masiantien asemakaavan muutos. Asemakaava on nähtävissä kunnan kotisivulla: https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/hyvaksyttyja-asemakaavoja/

Asemakaava tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivänä.

21.5.2024
Nakkilan valtuusto