Kuulutus kaavoituskatsauksesta 2024

Kirjoitettu 25.4.2024

Nakkilan kunnanhallituksen 15.4.2024 § 68 hyväksymä kaavoituskatsaus 2024 on julkisesti nähtävillä 25.4.–24.5.2024 Nakkilan kunnanvirastossa, Porintie 11, 29250. Aineistoon voi tutustua myös osoitteessa 

https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-tontit/  

Nakkilan kunnanhallitus

25.4.2024