Varsinais-Suomen ELY-keskus on 30.9.2022 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n Harjavallan kaupunkiin suunnittelemaa rinnakkaispolttolaitoshanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kirjoitettu 4.10.2022

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 30.9.2022 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n Harjavallan kaupunkiin suunnittelemaa rinnakkaispolttolaitoshanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Alla on linkki kuulutukseen ja perusteltuun päätelmään.

www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi

Kuulutus on nähtävillä Nakkilan kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 4.11.2022 saakka.

Alla on linkki kuulutukseen.

Kuulutus

Kuulutukseen ja päätelmän paperiversiokopioon voi tutustua 4.11.2022 saakka Nakkilan kunnan kirjaamossa, Porintie 11, Nakkila, viraston aukioloaikoina.