KUULUTUS Porin seudun jätehuoltomääräykset uudistettavana

Kirjoitettu 12.10.2022

Porin seudun jätehuoltomääräykset uudistettavana
Porin seudulla on vireillä jätehuoltomääräysten uudistaminen perustuen jätelain muutokseen. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Uudistuksen tavoitteena on lisätä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Määräyksiä annetaan mm. jätteiden lajittelusta, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Yhtenäiset määräykset koskevat jätehuoltojaoston alueen kaikkia kuntia, joita ovat Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila. Määräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023 lähtien.

Merkittävimmät muutokset
• Bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite laajenee vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöille ja niiden kuljetus siirtyy kunnalliselle jätelaitokselle vaiheittain. Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä (esim. kouluilla) erilliskeräysvelvoite perustuu viikoittaisiin kilomääriin.
Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee edelleen kaikkiin asuinkiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa (koskee Porin, Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan muodostamaa keskustaajamaa, johon liitetään myös Meri-Porin alueen taajamat) viimeistään 19.7.2024 lähtien.
• Kotikompostoinnista pitää tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään kompostointirekisteriin 1.1.2023 lähtien. Kompostointi on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle.
• Kompostorin tulee olla ympärivuotisessa käytössä lämpöeristetty.
• Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa luovutaan pikakonteista.
• Lavian alueella sekajätteen aluekeräys (Molok) rajataan vapaa-ajan asuntojen käyttöön 1.1.2024 lähtien.

Uudistuvat jätehuoltomääräykset eivät koske vielä suoraan Pomarkkua, mutta ne tulevat perustettavan jätehuoltoyhtiön osakkuuden myötä koskemaan myös Pomarkkua vuoden 2023 aikana.

Mielipiteiden esittäminen
Kuntalaisille ja muille eri tahoille varataan mahdollisuus esittää mielipiteitä jätehuoltomääräysten luonnoksesta.
Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 10.11.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Porin kaupunki, Porin jätehuoltojaosto, PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@pori.fi. Mielipiteissä tulee mainita asian diaarinumero PRIDno-2022-4799.

Luonnos jätehuoltomääräyksistä on nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla ja Porin kaupungin internetsivuilla
https://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset.

Lisätiedot: vs. jätehuollon suunnittelija Pauliina Hakala, p. 044 701 3332, jatehuoltojaosto@pori.fi .

Kuulutus pidetään nähtävänä Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Porin, Siikaisten ja Ulvilan virallisilla ilmoitustauluilla 12.10.–10.11.2022.

 

Alla on linkit kuulutukseen ja siihen liittyvään aineistoon.

Kuulutus Porin seudun jätehuoltomääräysluonnoksesta

20221012 Porin seudun jätehuoltomääräykset_luonnos1

Liite1_keskustaajama-alue ja Meri-Porin taajama-alueet rajaus

Liite2_taajamat