KUULUTUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VOIMAANTULEMINEN

Kirjoitettu 18.8.2022

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VOIMAANTULEMINEN

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n mukaisesti ilmoitetaan asemakaavan voimaantulosta, että Nakkilan valtuusto on hyväksynyt 27.6.2022 seuraavan asemakaavan: Suutarinmäentien alueen asemakaavan muutos. Samassa yhteydessä valtuusto on hyväksynyt Suutarinmäentietä, Kuskipolkua ja Teollisuustietä koskevat katusuunnitelmaehdotukset. Asemakaava on nähtävissä kunnan kotisivulla https://nakkila.fi/asuminen-ja-ymparisto/hyvaksyttyja-asemakaavoja/

Asemakaava tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivänä.

18.8.2022
Nakkilan valtuusto

 

Asemakaavan muutoksen voimaantuleminen