Kuulutus katusuunnitelmaehdotuksista Suutarinmäki ja Masia

Kirjoitettu 5.5.2022

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotusten asettaminen julkisesti nähtäville) seuraavat katusuunnitelmaehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 5.5.-18.5.2022 välisen ajan Nakkilan teknisessä toimialassa, osoite; Porintie 11, 29250 Nakkila. Nähtävilläolo on kunnanviraston aukioloaikana ma-pe klo 9:00-15:00.

  1. Suutarinmäentien, Kuskipolun ja Teollisuustien katusuunnitelmaehdotukset

Liikennemerkkiluettelo, Tattara

Suutarinmäentien_alue_Asiakirjaluettelo

  1. Masiantien, Kurituntien, Ruhadentien ja Myllärintien katusuunnitelmaehdotukset

Masiantien alue Asiakirjaluettelo

Katusuunnitelmaselostus Masiantie

Masiantie Kurituntie asema

Ruhadentien asema

Myllärintien asema KS

Masiantie pituus tyyppipoikk

Kurituntien pituus tyyppipoik

Ruhadentie pituus tyyppipoik

Myllärintien pituus tyyppipoikk

Liikenteenohjaus Kurittu

Liikennemerkkiluettelo Kurittu

Suunniteltuihin alueisiin rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla tai niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on oikeus tehdä suunnitelmasta muistutus. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti Nakkilan kunnan tekniselle valiokunnalle osoitteella PL 50, 29251 Nakkila tai käyntiosoitteella Porintie 11 ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Nähtävillä olevia katusuunnitelmia voi katsoa Nakkilan internetsivuilta:  https://nakkila.fi/kuulutukset